Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov


http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot.gif

 <a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

Milan Rúfus

Rozhovor v parku so strážnym anjelom

„Anjeličku, môj strážničku,
sadnime si na lavičku.

Už ťa krídla asi bolia.
Lietaš so mnou dookola,
strážiš si ma, chrániš si ma...“

„Deti strážiť – to je drina.
Božie klbká nepokoja,
neposedia, nepostoja,
robia, ako radosť káže,
premôžu ňou všetky stráže.“

„Anjeliček múdry, biely,
už ti krídla oťaželi.

Sadnime si na lavičku,
zlož si ruky pod hlavičku,
pospi si!“

„A na tú chvíľu,
kým mi sníček vráti silu,
kto to vezme?“

Pán Boh z neba.
Bude strážiť mňa i teba.“

 

Anjel (hebr. maleách; gr. angelos; lat. angelus = posol) je:
v kresťanstve, judaizme a islame nebeská bytosť, ktorá sa môže materializovať; prostredník medzi Bohom na jednej strane a ľuďmi a svetom na druhej strane
v démonológii prvotných a polyteistických náboženstiev jeden z dobrých či zlých duchov
v iránskom zoroastrizme zosobnenie dobrých síl, ktoré bojujú na strane boha dobra Ahura Mazdu proti bohu zla Ahrimanovi.
Spôsob, ako si ľudia anjelov predstavujú, si stále žiada vracať sa k prameňom náboženského symbolizmu.
 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-z.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-z.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Prvé nákresy anjelov môžeme nájsť už v starom Egypte. Už vtedy ich pokladali za prostredníkov medzi bohmi a človekom. Znázorňovali sa ako okrídlené zviera s ľudskou tvárou. Anjeli rodili deti, ale aj cítili (napr.: hlad).
Izrael (Starý Zákon)
Anjeli sa vyskytujú aj v Biblii, ale veľa sa o nich nerozpráva. Existencia anjelov nikdy nebola v Biblii samostatnou témou. Viac sa o anjeloch môžeme dozvedieť v apokryfoch.
Starý Zákon často predstavuje Boha ako nejakého vladára (preberá črtu z orientu a mytológie a prispôsobuje ju zjaveniu jediného Boha). Členovia jeho dvora sú jeho služobníkmi, volajú sa svätí, alebo synovia Boha.
Biblické správy poznajú aj Jahveho anjela, ktorý nie je rozdielny od samého Boha (Gn 16,7; 22,11; Ex 3,2; Sdc 2,1)
Anjeli v Biblii
Sväté písmo zjavuje troch hlavných anjelov: Michael, Gabriel, a Hellel ben Sachar (Lucifer), ktorý padol a následne sa stal vodcom zlých anjelov, Satanom. Jeden verš zo Zjavenia Jána hovorí o tom, že do svojej vzbury so sebou vtiahol jednu tretinu anjelov.
Jeho meno znamená:
Michael: Kto je ako Boh?
Gabriel: Boží hrdina
Pôvodné meno tretieho kniežaťa bolo Héllél ben Sáchár, ktoré znamená: skvejúci sa / žiariaci / chváliaci / syn rannej zory . Toto hebrejské meno (Iza 14:12) preložili autori Septuaginty výrazom heosforos, čo znamená ranná hviezda. Latinský preklad tohto výrazu je meno Lucifer (obidva výrazy znamenajú nosič svetla ). On sa vzbúril a padol ešte pred stvorením človeka a dostal nové meno: v hebrejčine Satan, v gréčtine Diabolos čo znamená: žalobca, ohovárač, protivník, nepriateľ .
Anjeli sú slúžiace duchovné bytosti, ktoré Boh stvoril na to, aby poslúchali jeho vôľu. Sú nespočítateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na vyššom stupni ako človek.
Rád anjelov tvoria anjeli Boha a anjeli Satana. Úlohou anjelov Božích je chvála a uctievanie Boha, vykonávanie Jeho prikázaní, odoslanie Božích odkazov, služba veriacim ľuďom a najmä zastupovanie a ochrana detí. Anjeli sa zúčastňujú na uskutočňovaní plánov a sľubov Boha (napríklad pri hlásaní spasenia, v boji proti nepriateľským silám na strane Božieho ľudu, pri vykonávaní Božieho súdu).
Biblia zakazuje uctievanie anjelov. Sväté Písmo menuje štyri hlavné úrovne duchovných bytostí: tróny, panstvá, kniežatstvá a moci. (Roháčkov preklad)
Čo môžeme vedieť z biblie o anjeloch:
Boli stvorení pred človekom - (Jób 38, 4-7).
Sú o niečo lepší ako ľudia - (Ž 8,6).
Neženia sa (Mk 12,25).
Je ich veľa - Ž 68,18; Hebr 12,22; Ap 5, 11; Mt 24,31;
Slúžia ľuďom - Hebr 1,14.
Ochraňujú ľudí - Ž 34,8.
Slúžili Ježišovi - Mt 4,11; Mk 1,13; Lk 22,43.
Čast z nich sa postavila proti Bohu a slúžia Luciferovi (satanovi, diablovi čertovi) Zjv 12,9; Mt 25,41.

Kresťanstvo

Kresťanstvo vo svojej náuke o anjeloch vychádza z judaizmu. Anjeli boli stvorení Bohom ešte pred stvorením hmotného sveta.[2] "Anjel je mysliace, vždy činné bytie so slobodnou vôľou. Je to netelesné, Bohu vždy slúžiace bytie, ktorého prirodzenosť dostala z milosti nesmrteľnosť. ... Anjeli sú viazaní na určené miesto." (sv. Ján Damaský)[3] Ich poslaním je ochraňovať a pomáhať ľuďom, niektorí sú aj ochrancami konkrétnych miest, národov a krajín. Každý človek má svojho osobného anjela ochrancu (strážcu).
V katolíckej a pravoslávnej cirkvi majú aj svoje dni a sviatky. V byzantskom obrade je úcte anjelov určený každý pondelok, okrem toho majú svoje sviatky sv. archanjel Michal a aj sv. archanjel Gabriel. Najvýznamnejším sviatkom je Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam (8. novembra).

Islam

Anjeli v Islame plnia veľmi dôležitú úlohu. Boli stvorení z ohňa, prebývajú v nebi a sú plne poslušní Bohu. Tvoria Boží dvor (ako aj v kresťanstve), zaznamenávajú skutky ľudí, a sprevádzajú ľudí na posledný súd. Rovnako anjeli sú strážcami pekla. Anjel Gabriel prináša (diktuje?) Mohamedovi Korán.

Hierarchia anjelov

Podľa Biblie sa rozlišuje deväť anjelských zborov:
1.Cherubovia
2.Serafovia
3.Tróny
4.Kniežatá
5.Sily
6.Panstvá
7.Mocnosti
8.Archanjeli
9.Anjeli
[upraviť]
Mená

Najznámejšie mená anjelov
Azazel - „anjel smrti“
Azrael - archanjel,
Barbiel
Gabriel - archanjel, zvestoval Márii, že bude Bohorodička
Hamaliel
Cherubiel
Jehoel
Kemuel
Metatron
Michal - archanjel, bojoval proti Satanovi
Nišroch
Orifiel
Rafael - pomáhal Tobiášovi
Serafiel
Uriel
Zofiel
Lucifer - postavil sa proti Bohu. Meno znamená „nosič svetla“
Satan - meno znamená „protivník, nepriateľ“
Archanjel Michal ako ochranca mesta Archangeľsk (ruská ikona, 1741)

Rozdelenie
Archanjeli - plnia dôležité úlohy

- Michal, Gabriel, Rafael - najznámejší archanjeli. Kniha Zjavenia hovorí, že iba 7 anjelov je najbližšie k Bohu. Rovnako to vyznáva aj židovstvo.
Serafíni - „horiaci“ spievajú na Božiu slávu
- Michal, Serafiel, Jehoel, Uriel, Kemuel, Metatron, Natanael
Cherubíni - podopierajú Boží trón, ťahajú Boží voz, slúžia Bohu ako bytosti, na ktorých sa vezie a lieta, strážia jeho vlastníctvo, zakrývajú Božiu archu.
- Gabriel, Cherubiel, Ofaniel, Rafael, Zofiel, Lucifer
Anjeli - napríklad anjel ochranca (strážca)
Nebeské vojsko - je k dispozícii pri riadení sveta.
V katolicizme je anjel duchovná, netelesná bytosť. Anjeli sú celým svojím bytím Boží služobníci a poslovia. Stále sa dívajú na tvár svojho Otca a dbajú na plnenie jeho rozkazov. Ako bytosti čisto duchovné majú rozum a vôľu, sú to bytosti osobné a nesmrteľné. Prevyšujú všetkých viditeľných tvorov dokonalosťou, ako o tom svedčí lesk ich slávy. Stredom anjelského sveta je Kristus.
 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjeldobrerano.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjeldobrerano.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 V Biblii nachádzame jasné varovanie pred aktivitami a používaním numerológie - a samozrejme aj iných okultných aktivít, ktorými sa človek jasne otvára démonom a ich vplyvu:

Deuteronomium 18:9

Deuteronomium 18:9 Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. 10 Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník 11 ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. 12 Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Bôh od tvojej tvári. 13 Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom, 14 lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Boh, aby si tak robil.

Varovanie Cirkvi - Vyhni sa ezoterike! Vyhni sa numerológii, astrológii, horoskopom, veštectvu a podobným alternatívnym "duchovno-vedným" prúdom! Boh vedel, že sa nevieme k Nemu vrátiť a že cesta naspäť pre nás neexistuje. Preto dal za nás svojho milovaného Syna - Pána Ježiša Krista. Preto sa Boží Syn stal človekom, chodil po tejto zemi a stal sa nám úplne podobný - okrem tej jedinej veci, ktorá nás oddeľuje od Boha: okrem hriechu. Preto zomieral tak potupnou smrťou na kríži, lebo niesol trest za náš hriech. Zobral na seba to, čo sme mali niesť my: ja, aj ty. On krvácal kvôli tebe. A bolo to ukrutné utrpenie. Bolo to preto, aby bola zaplatená cena, aby bola otvorená cesta naspäť do hlbokého spoločenstva - vzťahu - zmierenia s Bohom pre každého človeka, ktorý uverí, a vo viere a pokání prijme túto zástupnú obeť Pána Ježiša Krista na kríži.

 

Čo sa píše o anjeloch podľa dátumu Vášho narodenia

 Anjeli strážni podľa dátumu narodenia

1. 1. – 5. 1. – NEMAMIÁŠ – Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní a rozhodní. S veľkou výdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu dokážu vždy preniknúť k podstate veci. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Sú mimoriadne zodpovední, starostliví a láskaví.
6. 1. – 10. 1. – JEJLAEL – Obdarúva presným myslením, bystrou inteligenciou až pedantnosťou. Nakoľko sú prudkej povahy, pomáha im reagovať pokojne, bez strachu a násilia. Sú dôkladní a intuitívni, veľmi vplyvní a uznávaní vo svojom obore.
11. 1. – 15. 1. – HARACHEL – Podporuje fyzickú plodnosť a intelektuálnu činnosť. Jeho chránenci majú obrovský intelekt, ktorý im zaručuje úspech. Sú cieľavedomí a zodpovední, neustále sa zdokonaľujú a vždy dosiahnu to, čo si zaumienili.
16. 1. – 20. 1. – MITZRAEL – Jeho chránenci sú ľudia s veľkou fyzickou, ale hlavne mentálnou silou, ktorí sa zvyčajne dožívajú vysokého veku. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip.
21. 1. – 25. 1. – UMABEL – Sú veľmi citovo založení a city veľmi hlboko prežívajú. Ich zaľúbenosť je hlboká a priateľstvo oddané. Zvyčajne prežívajú dosť pestrý ľúbostný život. Musia si dávať pozor, aby neupadli do hriechu.
26. 1. – 30. 1. – JAHHEL – Pomáha osvojovať si čestnosť. Túžia žiť osamote v tichom a pokojnom prostredí. Tu sa dokážu najlepšie
nabiť energiou a nachádzajú vnútornú vyrovnanosť. Sú uznávaní pre svoju skromnosť, veselosť a družnosť.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/blahozelanie.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/blahozelanie.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 31. 1. – 4. 2. – ANNAUL – Je strážcom financií. Všetko, čo od neho jeho chránenci dostanú, im citeľne zlepšuje život. Vedia sa sústrediť na detaily, v myslení sú obratní a duchaplní. Vedia byť aj zábavní a príťažliví.
5. 2. – 9. 2. – MEHRIEL – Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť, svoje nápady a myšlienky vedia vysvetliť písomne, ústne, maľbami. Ich myšlienky majú často praktickú podobu. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.
10. 2. – 14. 2. – DAMABIÁŠ – Poskytuje absolútnu ochranu pred všetkým zlom. Ich múdrosť sa prejavuje ako dobrota a láskavosť. V živote môžu prekonať dlhú cestu, ktorá ich napokon privedie k veľkému objavu, ba až k pokladu.
15. 2. – 19. 2. – MANAKEL – Ovplyvňuje spánok a sny, pomáha naprávať zlo. Svojim chránencom napomáha pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší. Sú veľmi citliví, spoľahliví a dôveryhodní.
20. 2. – 24. 2. – EJAEL – Svojich chránencov utešuje, ak sa ocitnú v nešťastí, preto dokážu v každej situácii vidieť aj niečo pozitívne. Sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Majú radi pokoj, pohodlie a ticho.
25. 2. – 29. 2. – HABUIÁŠ - Jeho chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Na ľudí okolo seba pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, prinášajú im radosť a zdravie do života.
 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/pozdravprepotesenie.gif 

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/pozdravprepotesenie.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 1. 3. – 5. 3. – ROCHEL – Je nositeľom svetla, ktoré nám pomáha nájsť, čo sme stratili, alebo nám bolo ukradnuté. Svojim chránencom dáva silu, aby prestali hrať niekoho iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takto odhalia vlastné sily a talent.
6. 3. – 10. 3. – JABAMIÁŠ – Jeho chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s aktívnou mysľou. Sú zvlášť citliví na krásu. Každé ich úsilie je úspešné a plodné. Vždy nachádzajú podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.
11. 3. – 15. 3. – HAJAIEL – Zaručuje víťazstvo a pokoj! Chráni hlavne pred zlomyseľnými ľuďmi, negatívnymi situáciami a vplyvmi. Majú silný zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch bývajú obhajcami. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou.
16. 3. – 20. 3. – MUMIÁŠ – Ovplyvňuje zdravie a dĺžku života. Dodáva silu na úspešné dokončenie všetkých záležitostí. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, konajú bezprostredne a nekompromisne. Všetko dotiahnu do konca. Sú to úspešní ľudia.
21. 3. - 25. 3. - VEHUIÁŠ - Jeho chránencov jednoducho nemožno zastaviť, žijú si po svojom, nosia v sebe životodarný plameň, tvorivú energiu. Uspejú vo všetkom, do čoho sa pustia! Anjel strážny im pomáha utišovať hnev a naplno uplatňovať múdrosť. Zvláštne nadanie majú na činnosti spojené s umením a vedou. Nepoznajú sebectvo, vedia sa až po uši zaľúbiť a ich city sú hlboké a intenzívne.
26. 3. – 30. 3. – JELIEL - Dopomáha k víťazstvu tým, ktorí sú nespravodlivo obviňovaní. Svojím chránencom dodáva ušľachtilosť a čestnosť. Majú schopnosť rozsúdiť všetky spory a vniesť poriadok tam, kde vládne chaos. Sú to v podstate idealisti, rýchlo chápu a vedia dobre presviedčať iných. A navyše, anjel Jeliel pomáha udržiavať manželskú vernosť.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/ahoj01.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/ahoj01.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 31. 3. – 4. 4. – SITAEL - Pomáha prekonávať akýkoľvek typ bezprávia, presadzuje ušľachtilosť a ničí nespravodlivosť. Jeho chránenci sú bystrí, a nielen to! Sú pracovití, schopní úspešne realizovať svoje nápady a vyriešiť materiálne stránky v živote. Vedia si urobiť nestranný úsudok a uzmieriť proti sebe stojace nepriateľské strany.
5. 4. – 9. 4. – ELEMIÁŠ - Obdarováva ich talentom správne zhodnotiť situáciu, objaviť chyby a navrhnúť správny postup. Z týchto ľudí sú veľmi dobrí vedúci pracovníci, ktorí si dokážu vybrať správnych podriadených
10. 4. – 14. 4. – MAHASIÁŠ - Sú to rodení vodcovia, cieľavedomí a mocní ľudia. S istotou prekonávajú životné útrapy. Sú inteligentní a dobre informovaní. Pre svoju veselú povahu sú veľmi dobrí spoločníci. Milujú život so všetkými radosťami vrátane romantickej lásky.
15. 4. – 20. 4. – LELACHEL - Svojim chránencom poskytuje talent, s ktorým dosahujú veľké úspechy ako umelci. Sú väčšinou drobní, milí, pre nich je určujúca láska, umenie, veda a sláva. V každom prípade sa dostávajú do povedomia ľudí svojou prácou, čím získavajú slávu a bohatstvo. Pozor však na nezákonné zdroje a prehnané ambície! Za svoju vľúdnosť, veľkorysosť a vytváranie príjemnej pohody bývajú zväčša nekonečne milovaní.
21. 4. – 25. 4. – AKAIÁŠ - Je vládcom trpezlivosti a odhaľovania tajov prírody. Svojich chránencov obdarúva bystrou mysľou a schopnosťou chápať. Majú zmysel pre usporiadanosť a realitu, takže úspešne zvládnu akúkoľvek náročnú úlohu. Sú starostliví, chránia iných a sústreďujú okolo seba inteligentných ľudí.
26. 4. – 30. 4. – KACHETEL - Jeho chránenci sú bezpochyby požehnaní a šťastní ľudia. Dodáva im požehnanie a ochranu, preto sa u nich všetko zlé obracia na dobré. Zväčša pracujú v poľnohospodárstve, alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré s poľnohospodárstvom súvisia. Svoj voľný čas radi trávia na vidieku.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot2.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot2.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 1. 5. – 5. 5. – HAZIEL - Svojím chránencom sprostredkúva božie odpustenie a pomáha im žiť v láske. So svojím okolím udržujú veľmi dobré vzťahy a majú pevné priateľstvá hlavne s vysokopostavenými a vplyvnými osobnosťami. Pokiaľ budú vystupovať diplomaticky a vyhýbať sa konfliktom, prežijú šťastný život. Haziel im pomáha zachovávať čestnosť a vždy dodržiavať slovo.
6. 5. - 10. 5. – ALADIÁŠ - Pomáha udržiavať dobré zdravie a vyvíjať aktivity, ktoré prinášajú šťastie nielen im, ale aj ich blízkym. Majú schopnosť zmeniť životné smerovanie. Majú silu zlepšiť svoj život. Vedia sa poučiť z vlastných chýb a dať bodku za minulosťou. Sú vážení, spravodliví, pracovití a zodpovední.
11. 5. - 15. 5. – LAUVIÁŠ - Jeho chránenci sú talentovaní a majú tvorivé schopnosti. Oplývajú bohatou predstavivosťou. Bývajú veľmi úspešní. Ich finančné pomery sú veľmi dobré. Pri toľkej sláve a obdive však môžu veľmi ľahko podľahnúť arogantnosti alebo žiarlivosti. Majú zmysel pre humor, dokonca až iróniu.
16. 5. - 20. 5. – HAHAIÁŠ - Je poslednou záchranou, útočiskom pred nepriaznivým osudom, ovláda myšlienky a sny, odhaľuje ľuďom skryté záhady. Ukazuje cestu k lepšiemu a zabraňuje nešťastiu. Zdvíha morálku a príjemné spôsoby. Ľudia pod jeho ochranou nepoznajú sebectvo.
21. 5. - 25. 5. - JEJAZEL – Spája v sebe svedomitosť, zmierlivosť a priateľstvo. V osobnom živote potrebujú spojenie s partnerom, zväzok, do ktorého vnášajú súlad. Dá sa im vo všetkom dôverovať. Majú znamenitú pamäť a sú veľmi šikovní. Vedia splniť akúkoľvek úlohu. U každého dosiahnu presne to, čo chcú.
26. 5. - 31. 5. – MEBACHEL - Je anjelom spravodlivosti, slobody a pravdy. Ochraňuje nevinných a napomáha znovu získať to, čo ľudia nespravodlivo stratili. Zasadzujú sa za dodržiavanie ľudských práv. Sú chránení pred klebetami a zlodejmi.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-b.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-b.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 1. 6. - 5. 6. – HARIEL - Ovláda umenie a vedu. Dopomáha k vysokej morálke, čistote duše a spôsobu života s najvyššími hodnotami. S využitím vzájomnej kombinácie citu a rozumu prežívajú radostný a plnohodnotný život. Bystrosť a duchaplnosť z nich robí tvorivých ľudí, ktorí vyriešia každý problém.
6. 6. - 10. 6. – HAKAMIÁŠ - Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Pomáha ľuďom oslobodiť sa spod útlaku. Svojich chránencov vedie k tomu, aby vždy priamo a statočne bránili česť a dodržiavali to, čo sľúbili. Povinnosti plnia s odvahou a jasnozrivosťou. Sú silnými jedincami a vedia byť zábavní.
11. 6. – 15. 6. – LAUVIAS - Je anjelom vedomostí. Ľudia pod jeho ochranou sú nielen inteligentní, ale majú vyvinutý šiesty zmysel umožňujúci vidieť veci v celkom odlišnom svetle. Životné skutočnosti vnímajú v celej ich hĺbke. Nemajú obmedzenia pri dosahovaní svojich cieľov.
16. 6. - 21. 6. – KALIEL - Je anjelom pravdy. Chráni nevinných, dopomáha k tomu, aby pravda vyšla najavo. Prináša rýchlu pomoc v nešťastí. Jeho chránenci majú schopnosť rozoznávať pravdu od klamstva. Tieto vlohy sú mimoriadne užitočné/Musia sa však využívať vždy na čestné ciele.
22. 6. - 26. 6. – LEUVIÁŠ - Vládne nad pamäťou a inteligenciou. Jeho chránenci sú príjemní a živí, vyznačujú sa jednoduchosťou v správaní i v reči. Pri svojej príťažlivosti a osobnom pôvabe bývajú veľmi romantickí.
27. 6. - 1. 7. – PAHALIÁŠ - Sú veľmi rozhodní a nároční k sebe aj k iným, pritom čestní a veľkorysí. Pracujú sústredene a tvrdo. Pokiaľ majú určitý cieľ, nič ich nezastaví na ceste k jeho dosiahnutiu.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelhra.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelhra.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 2. 7. - 6. 7. - NELCHAEL – Vládne nad astrológiou, matematikou, zemepisom... Ovplyvňuje vedcov a filozofov. Jeho chránenci sa ľahko dokážu vymaniť z nepriaznivých situácií. V živote sú po každej stránke úspešní.
7. 7. - 11. 7. - JEJAIEL – Zaručuje slávu a finančný úspech. Ovplyvňuje diplomaciu a obchodovanie. Majú cit pre obchod a podnikanie. Bývajú mimoriadne kreatívni.
12. 7. - 16. 7. - MELACHEL – Ľudia, ktorých ochraňuje, sa zaoberajú problematikou zdravia, alebo odvetviami súvisiacimi s prírodou. Ich životná logika im pomáha jasne rozhodovať a pozitívne tvoriť.
17. 7. - 22. 7. - HAHUIÁŠ – Prináša božiu milosť. Svojich chránencov, ktorí sa nečakane ocitli v nepriaznivej situácii a v ťažkostiach, či už telesných alebo duševných, ochraňuje a vedie ich správnym smerom, na cestu pravdy.
23. 7. – 27. 7. - NITAIÁŠ – Odhaľuje skryté záhady, najčastejšie prostredníctvom snov. Poskytuje ochranu hlavne múdrym a pravdovravným ľuďom. Jeho chránenci milujú ticho a samotu. Sú mimoriadne príťažliví.
28. 7. - 1. 8. - HÁIÁŠ – Vládne nad diplomaciou a politikou. Chráni vyslancov, splnomocnencov a kuriérov počas ich poslania na ich misiách. Jeho chránenci sú veľmi vnímaví, vynikajú v politike, ekonómii a o všetkých oblastiach spojených s rozhodovaním.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjeldobrerano.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjeldobrerano.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 2. 8. - 6. 8. - JERATEL – Bráni pred ohováraním a klamstvom, pred nepriateľmi a agresiou. Ľudia pod jeho ochranou vyžarujú okolo seba svetlo, spravodlivosť a slobodu. Vynikajú bystrosťou, šikovnosťou a prispôsobivosťou.
7. 8. - 12. 8. - SÍHIÁŠ – Pomáha bezpečne prekonávať všetky životné nástrahy, udržať si dobré zdravie a vyhnúť sa úrazom. Dokážu sa poučiť z vlastných chýb a tak získavajú dar úsudku. Konajú opatrne a prv, než príjmu rozhodnutie dôkladne si všetko premyslia.
13. 8. - 17. 8. - REIJEL – Ovplyvňuje náboženské city a meditáciu, chráni pred ohováraním a zlými duchmi. Jeho chránenci sú silí, intuitívne vedia, čo robiť, aby dosiahli vytýčený cieľ.
18. 8. - 22. 8. - OMAEL – Podporuje plodnosť živých bytostí, rozmnožuje druhy a zachováva rody. Dvojiciam prináša plodnosť, dáva život a fyzické zdravie. Jeho chránenci sú sebavedomí, rozhodní a rozvážni/vo svojom okolí sa postupe stávajú vplyvnými.
23. 8. - 28. 8. - LEKABEL – Jeho chránenci sú duchove založení, vynikajú vo vedeckých odboroch, hlavne v matematike a astronómii. Sú plní ideálov, vedia riešiť aj tie najzložitejšie problémy. Za úspech vďačia len a len vlastnému nadaniu.
29. 8. - 2. 9. - VASARIÁŠ – Je patrónom policajných úradníkov a sudcov. Jeho chránenci dokážu správe pochopiť situácie ľudí, vytvoriť si objektívny obraz a pri vynášaní súdov postupujú spravodlivo a čestne. Sú obdarení výbornou pamäťou.

 3. 9. - 7. 9. – JEHUIÁŠ - Svojim chránencom pomáha vyhľadávať zradcov a ničiť ich plány. Poskytuje im veľkú silu. Žijú podľa vysokých zásad a zostávajú im verní. Obchádzajú všetky pasce a nástrahy na ceste k vytýčenému cieľu. Všetky pracovné povinnosti sú pre nich zdrojom potešenia.
8. 9. - 12. 9. - LEHAIÁŠ – V ľuďoch vzbudzuje poslušnosť a úctu k vysokopostaveným osobám. Oddanosť a svedomitosť jeho chránencov im prináša veľké uznanie. Sú obrovskou oporou ľuďom, s ktorými spolupracujú. Vďaka nadaniu a kvalite svojej práce sa stávajú všeobecne známi.
13. 9. - 17. 9. - CHAVAKIÁŠ – Je anjelom zmierenia. Pomáha získavať odpustenie, udržiava pokoj a harmóniu v rodinách, podporuje priateľské dohody. Sú oddaní a vytrvalí. Za vernosť a starostlivosť sa odplácajú šľachetnosťou.
18. 9. - 23. 9. - MENADEL – Oslobodzuje väzňov, pomáha udržať si zamestnanie a finančné zdroje. Často sa dožijú vysokého veku a vedia sa tešiť zo života. Sú štedrí a starajú sa o iných. Majú výborný vkus a zmysel pre estetiku.
24. 9. - 28. 9. - ANIEL – Zosobňuje všetky cnosti a bojuje proti skazenosti. Jeho chránenci majú veľmi silnú vôľu, sú čestní a cnostní. Dokážu prekonať rutinu a stávajú sa dokonalými. Z nepríjemných situácií vychádzajú ako víťazi.
29. 9. - 3. 10. - HÁMIÁŠ –Pomáha hľadať pravdu a taktiež spôsob, ako skombinovať vodu a oheň vo svojom vnútri. Prežijú život plný pokoja a lásky. Sú duchaplní a šarmantní.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot.jpg

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 4. 10. - 8. 10. - REHAEL – Vládne nad zdravím a dlhým životom. Lieči fyzické a psychické choroby, ovplyvňuje lásku a rešpekt medzi rodičmi a deťmi. Bývajú príjemní, rozhodní, idealistickí, niekedy však až príliš vzdorovití.
9. 10. - 13. 10. - IHIAZEL – Oslobodzuje ľudí od útlaku a tyranie. Svojim chránencom pomáha vymaniť sa z obáv a stresov. Zbavuje ich nepriateľov. Ovplyvňuje spisovateľov a umelcov. Vynikajú vo výtvarnom umení alebo v literárnej tvorbe.
14. 10. - 18. 10 – HAHACHEL - Svojich chránencov vedie k láske a k múdrosti. Všímajú si len to, čo je v živote skutočne dôležité – no nie vždy im to prináša plné uspokojenie v dnešnom hmotne založenom svete. Často bývajú kritizovaní a stávajú sa pre svoje názory nepohodlní. Dokonca sa môžu ocitnúť až na pokraji spoločnosti. Sú veľkorysí so vznešenou dušou.
19. 10. - 23. 10. – MIKAEL - Je anjelom milosrdenstva a spravodlivosti. Odhaľuje sprisahania, verných privádza k poznaniu. Jeho chránenci chápu prírodné zákony, rozumejú usporiadaniu vecí a riadia sa svedomím, logikou a zmyslom pre vyrovnanosť. Usilujú sa zaistiť čo najlepšie prostredie pre seba a svojich blízkych. Sú láskaví a starostliví.
24. 10. - 28. 10. – VEVALIÁŠ - Poráža nepriateľov a oslobodzuje nevoľníkov. Jeho chránenci musia najskôr zviesť vnútroný boj, aby dosiahli mier vo svojom vnútri a dospeli k vyššiemu stupňu lásky, cnosti a slobody. Výsledkom je, že situácia v ktorejkoľvek oblasti ich života výrazne prechádza z jedného extrému do druhého, no vždy sa mení k lepšiemu. Vedia, ako bojovať a vyhrať, ako zabezpečiť pokoj a prosperitu pre seba a svojich blízkych.
29. 10. – 2. 11. – JELAHIÁŠ - Je patrónom víťazstva a zaručuje výrazný úspech. Jeho chránenci sa vyznačujú ostro vyhranenými názormi a citmi. Občas sú prehnane energickí a sebaistí. Sú vplyvní, mocní a neskrotní. Ich život je plný silných emócií.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelholuby.jpg

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelholuby.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 3. 11. - 7. 11. – SEALIÁŠ - Posilňuje a povzbudzuje ponížených, utláčaných a zdeptaných. Jeho plodivá energia povzbudzuje všetkých v jeho okolí. Vylepšuje každú situáciu. Svojim chránencom dodáva vytrvalosť, aby vždy dosiahli svoj cieľ. Radi sa učia a majú prostriedky aj talent, aby sa učili ľahko.
8. 11. - 12. 11. – ARIEL - Zjavuje najdôležitejšie tajomstvá prírody a odhaľuje skryté poklady, a to tak duchovné ako i hmotné. Jeho chránenci sú schopní predvídať budúcnosť prostredníctvom snov. Sú úžasne vnímaví, atraktívni a príťažliví. Dokážu vzbudzovať záujem a presviedčať ľudí okolo seba. Darí sa im vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy.
13. 11. - 17. 11. – ASALIÁŠ - Stará sa o to, aby pravda vždy vyšla najavo. Inšpiruje k veľkým myšlienkam. Jeho chránenci dokážu spoľahlivo rozoznať pravdu od klamstva. Majú výbornú pamäť, postreh a všetko robia dôkladne. Vždy sú si istí úspechom.
18. 11. - 22. 11. – MICHAEL - Dozerá na manželskú vernosť a priateľstvo. Jeho chránenci majú vo všeobecnosti dobrý vzťah k opačnému pohlaviu. V láske aj v priateľstve dokážu byť verní. Sú veľmi atraktívni a mimoriadne produktívni a tvoriví. Majú dobrú intuíciu a predtuchy. Oplývajú zmyslom pre humor a šarmom.
23. 11. – 27. 11. – VEHUEL – Svojich chránencov ochraňuje pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeň života, ktorá im príde do cesty. Dokážu sa tešiť aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce.
28. 11. – 2. 12. – DANIEL – Jeho chránenci majú dobrý a presný úsudok. V prípade, že sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Sú obdarení jasnou mysľou a prirodzenou výrečnosťou. Sú veľmi úspešní hlavne v právnej oblasti. Vynikajú tiež v obchodovaní.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/pokojpanovi.jpg

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/pokojpanovi.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 3. 12. – 7. 12. – HAHAZIÁŠ – Vracia telesné a duševné zdravie. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Majú vlastný spôsob myslenia a svojské špeciálne postupy. Často stoja za veľkými objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.
8. 12. – 12. 12. – IMAMIÁŠ – Svojim chránencom pomáha oslobodiť sa od všetkého, čo ich zdržiava alebo vracia späť, takže sa zbavujú negatívnych pocitov, ktoré sú ich hlavnými nepriateľmi. Vyznačujú sa statočnosťou, činorodosťou a výkonnosťou.
13. 12. – 16. 12. – NANAEL – Sú vysoko vzdelaní a vyznajú sa vo vysokej vede. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa niekedy zdajú ľahostajní a zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ.
17. 12. – 21. 12. – NITAEL – Poskytuje dlhý a pokojný život... Svojich chránencov ochraňuje pred nehodami a pádmi. Sú to ľudia dôveryhodní, známi a uznávaní. Vďaka láskavosti a záujmu o iných žijú v blahobyte. Sú zvodní a príťažliví.
22. 12. – 26. 12. – MEBAHIÁŠ – Prináša útechu a pomáha pri počatí každého druhu, vrátane rodenia detí. Jeho chránenci majú ohromnú morálku a poväčšine aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzený rešpekt, sú opatrní a rozvážni. Patria do skupiny ľudí, ktorých mená sa stávajú legendami.
27. 12. – 31. 12. – POIEL – Vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Sú to ľudia skromní a mierni. Vďaka ich šťastnej povahe sú veľmi obľúbení, šarmantní a presvedčiví. Za svoj úspech vďačia výlučne svojmu talentu.

Dovetok

Tento článok som napísala sama a bez toho, aby som odniekiaľ opisovala. Takže ak máte nutkanie kopírovať si ho na svoje blogy, pokojne, veď bol vytvorený na informovanie. Ale uvádzajte aj zdroj, odkiaľ ste čerpali, a nevydávajte moju prácu za svoju! (Zdroje sú uvedené dolu na konci stránky v Odkazoch. Cezmín).

 Anjeli sa rozdeľujú do sfér, ktorých zoskupenie sa volá Anjelská Hierarchia.
Poznáme tri sféry:

Prvá sféra: SERAFÍNI, CHERUBÍNI, TRÓNI- Anjeli planét a asteroidov
Druhá sféra: PANSTVÁ- Božský Vodcovia, MOCNOSTI- Anjeli zrodenia a smrti, CNOSTI- Anjeli zázrakov
Tretia sféra: KNIEŽATÁ- Anjeli veľkých skupín, ARCHANJELI- Najväčší bojovní svetla, ANJELI- Bytosti priradené konkrétnemu človeku.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/blahozelam2.jpg

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/blahozelam2.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 
Každý Anjel podlieha Archanjelovi, ktorý má vyššie postavenie a má rôzne dôležité úlohy.
Poznáme napr. :
Archanjel Michael (jeho meno znamená Kto je, ako Boh) – odstraňuje strach a nervozitu, naše telo zbavuje negatívnej energie.
Archanjel Rafael ( jeho meno znamená Ten kto uzdravuje) – lieči telesné i psychické ochorenia a traumy, vedie liečiteľov.
Archanjel Ariel (….. Levica Božia) – uzdravuje a pomáha zvieratám i matke Zemi
Archanjel Uriel (….Boh je svetlo) – pomáha nám zbaviť sa nenávisti, neschopnosti odpúšťať, pomstychtivosti, uzavretosti, zatrpknutosti.
Archanjel Zadkiel (… Božia spravodlivosť) – podporí pamäť, spravodlivosť, meditáciu, duševné činnosti.
Archanjel Gabriel (……Posol Boží) – pomáha napr. ženám v tehotenstve, pri pôrode, deťom, lieči úzkosť, podporuje tvorivosť.
Archanjel Jeremiel (…..Božia milosť) – uzdravuje emócie, pocity, privolá súcit a pochopenie.
Archanjel Chamuel (…Ten,kto vidí Boha) – prináša vyrovnanie, pokoj, pochopenie, lieči úzkosť.
Archanjel Haniel (….Božia sláva) – podporí liečbu ženských ochorení, problémy s menštruáciou a neplodnosť.
Archanjel Raguel (…..Priateľ Boha) – pomáha v medziľudských vzťahoch, uzdravuje ich a vyrovnáva.
Archanjel Sandalfon (….Prorok Eliáš) – lieči agresivitu, egocentrizmus, nenávisť, podporuje jednotu v srdci a neposudzovanie.
Archanjel Jofiel (….Božia krása) – lieči negativitu, chaos, nedostatky fyzické i duševné k dosiahnutiu dokonalej radosti, presvetľuje nás.
Archanjel Raziel (…Tajomstvo Boha) – odstraňuje blokády, ktoré brzdia v pokrok, porozumenie a osvietenie, lieči psychické závislosti.
Archanjel Metatron (…prorok Enoch) – pomáha študentom a našim deťom pri učení, odstraňuje mentálne poruchy ako dyslexia, hyperaktivita.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelickumojstraznicku.jpg

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelickumojstraznicku.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Prečo Boh stvoril anjelov?

Stvoriteľ BOH - „On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže“ (1 Tim 1,6,16). Anjeli nemajú ľudské nedostatky, a preto môžu jednať v zastúpení Boha a sprostredkúvať jeho vôľu ľuďom. Oni tvoria „most“ medzi svätosťou a dokonalosťou Boha v nebi a nedostatkami smrteľných ľudí na zemi. Anjeli boli stvorení ako nesmrteľní (t.zn. nikdy nezomrú). Ich nesmrteľnosť potvrdil sám Ježiš, keď povedal:
„Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.“ (Lk 20,35-36)
Ježiš hovorí, že tak ako anjeli (deti alebo „Boží synovia“) žijú naveky, tak budú žiť aj tí, ktorí vstúpia do Božieho kráľovstva.
 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-a.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-a.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Anjeli jestvujú?

Písmo sväté nám neposkytuje žiadnu presnú zmienku o tom, kedy boli stvorení anjeli, predpokladá sa však, že vznikli skôr ako ľudia. Pán Ježiš hovorí často o anjeloch; v Novom zákone sa spomína sedem „chórov“: tróny, panstvá, sily, mocnosti, archanjeli, kniežatstva a anjeli. Starý zákon sa konkrétne zmieňuje o dvoch chóroch: cherubíni a serafíni. Boh dal anjelom veľkú múdrosť, slobodu a moc. Z početných náznakov v Novom zákone vieme, že sú im zverené dôležité úlohy.
Nový aj Starý zákon hovoria tiež o padnutých anjeloch. Pokúšanie Adama a Evy predpokladá, že zlí duchovia (démoni) existovali už predtým a boli zvrhnutí do pekla, odkiaľ nemajú nádej dostať sa preč.
Anjeli sú čisto duchovné osoby, ktoré nemajú telá (Mt 11,30). Stoja pred tvárou Boha, preto sú blažení (Mt 18,10). Tieto duchovné bytosti tvoria nebeský súd, nazývajú sa anjelmi (z gréčtiny „angelos“ = „posol“), pretože podľa Biblie vykonávajú Božie rozkazy. Niekedy si za účelom vykonať Boží rozkaz prevezmú ľudskú podobu. Ich posolstvá sú podľa Biblie veľmi dôležité, napr. Zvestovanie Pána (Lk 1,26; 2,9-14). Anjeli – tak ako aj my – sme predmetmi Božej milosti a lásky. Pretože však nemajú telo ako my, ich odpoveď na Božiu lásku si nežiadala čas a potrebu rásť a dozrievať. Akonáhle boli stvorení a prijali milosť Božiu, mali príležitosť reagovať na Božiu lásku, a tak vstúpiť do blaženosti. Nevieme, z čoho pozostávala tá skúška. Tí, čo obstáli, dostali „svetlo slávy“ a „v nebi ustavične hľadia na tvár Otca“ (Mt 18,10). Primárna úloha dobrých anjelov je oslava a služba Bohu. Ich druhoradá úloha spočíva v ochrane a starosti o spásu ľudí.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko0003.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko0003.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Traja najväčší anjeli - Michal, Gabriel a Rafael

Je len málo anjelov, ktorých mená poznáme. Najväčší z anjelov je podľa tradície archanjel Michal, „veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa“ (Dan 12,1), ktorý je vodcom nebeského vojska, bojoval proti „drakovi“, teda proti padlým anjelom, a zvrhol ich na zem (Zjv 12, 7). Michal je obhajcom Božieho ľudu pred Bohom (Dan 10, 13.21). Zobrazuje sa často ako bojovník, v ruke má kopiju, váhy a pod nohami draka.
Medzi anjelmi je veľmi významný ten, ktorý nesie meno Gabriel. Dvakrát bol poslaný k prorokovi Danielovi. Pri druhej príležitosti sa Daniel práve modlil, keď „rýchle priletel muž, Gabriel, ktorého som videl predtým vo videní…zhováral sa so mnou…“ a pokračoval v predpovedaní udalostí (Dan 9,21-27). Ján Krstiteľ a takisto aj sám Ježiš Kristus boli bezprostredne ohlásení práve cez anjela Gabriela. Gabriel sa zjavil najprv otcovi Jána Krstiteľa – Zachariášovi, ktorému povedal okrem iného aj svoju úlohu: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou“ (Lk 1,19). Z toho vidíme, že anjeli môžu stáť v slávnej prítomnosti Boha, zatiaľ čo ľudia nemôžu. Anjeli sú poslaní plniť Božie priania. Poslaním Gabriela bolo ohlásiť zázračné narodenie Jána Krstiteľa.
O šesť mesiacov neskôr sa Gabriel zjavil Márii, ktorá pochádzala z kráľovského rodu Dávida. Hovorí jej: „…našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1,26-33) Toto bola mimoriadna a do určitej miery aj nepríjemná udalosť, lebo Mária nebola vydatá. Bohu však nič nie je nemožné. Máriin snúbenec a neskorší manžel Jozef tiež dostal viackrát pokyny od anjela vo sne.
Keď sa Ježiš narodil v Betleheme, anjeli to ohlásili pastierom: „zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,9-14)
Trojicu najväčších anjelov dotvára archanjel Rafael. Najviac sa spomína v Knihe Tobiáš ako „jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“ (Tob 12,15). Sprevádza mladého Tobiáša na cestách a uzdravuje jeho otca – navracia mu stratený zrak. Je ochrancom cestujúcich.
Sviatok troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slávime 29.septembra.
 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/morelasky1.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/morelasky1.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Kto sú anjeli?

Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia jeho spasiteľným plánom. Boli stvorení Bohom. Viera v anjelské bytosti je zahrnutá už v starozákonnej teológii: určité duchovné bytosti dostali svoje meno; rozumné bytosti nebeského kráľovstva slúžia Bohu ako vykonávatelia jeho vôle.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-c.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/gratulujem-c.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

Anjel..
Túto noc som videla anjela..
Bol taký krásny, až som oči privrela,
aby mi neublížilo jeho svetlo jasné..
Mal biele šaty, krídla, všetko bolo krásne..

Podišiel ku mne, pohladil mi vlásky,
zotrel slzu z tváre, odpoveď dal bez otázky..
"Dievčatko, neplač.. Tvoje slzy spália zem.
To, po čom túžiš, Ti z neba prinesiem.

Len prestaň plakať, moja maličká,
chcem šťastný úsmev vidieť na líčkach..
Chceš modré z neba? Chceš hviezd vodopád?
Všetko Ti prinesem, veď mám Ťa rád..

Tvoj bude celý vesmír, moja malá.."
A mne slzy tiekli a len som stála
a čakala, kedy vysloví meno Tvoje..
pretože Ty si láska šťastie moje..

Anjel ma skúšal, lákal pokladmi,
objímal krídlami, hladkal pohľadmi..
No ja myslela len láska na Teba
a nechcela s ním odísť do neba..

Cez slzy povedala som mu:
Ďakujem..no odíď už anjelik,
pre mňa je zem.
Ty v nebi bývaš, ja tu chcem žiť,
veď moje srdce má pre koho biť..

Som rada, že som stretla anjela,
no poviem pravdu, dávno som to vedela,
že môj anjel úplne inak vyzerá
a ja šťastná som, keď do očí mi pozerá..

Nemá také rúcho, ani krídla biele
a všetko, čo mi môže dať, je jeho srdce celé.
Pre mňa iný poklad nemá cenu..
Tak prečo si sa nedostal k jeho menu?

Teraz už chápeš, anjelik?
To, čo mi On dá, mi nedá nik...!"
Anjel sa mi do očí zadíval,
prikývol tíško a povedal:

"Ty moje malé dievčatko,
vedel som, že vyslovíš to zakrátko..
On miluje Ťa, nemaj z toho strach..
On je Tvoj anjel, nenechaj mu srdce padnúť v prach..

Ty svoje srdce vlož mu do dlaní a ver,
že On Ti ho navždy ochráni..."
Anjel sa vzniesol nad zem,
zamával krídlami a z neba zakričal:
"Budem tu vždy s vami!"

 Angelológia - Anjel Mumiáš

Mumiáš vládne nad chémiou, fyzikou, medicínou a ovplyvňuje zdravie a dĺžku života. Je anjelom zavŕšenia – prispeje a dodá silu na úspešné dokončenie čohokoľvek.
Anjel Mumiáš je anjelom strážnym všetkým ľuďom, ktorí sú narodení v období dolu uvedenom
Základná charakteristika anjela
Dátum narodenia: 16. - 20.3.
Vládnuci rod: Anjeli
Knieža rodu: Gabriel
Vlastnosti rodu: Podstata, rovnováha, formovanie, život
Vládnuca farba rodu: Zelená
Anjel Mumiáš je anjelom zavŕšenia - prispieva a dodáva silu na úspešné dokončenie. Pod jeho ochranu spadajú všetci ľudia narodení 16. - 20.3.
Anjel Mumiáš chce, aby jeho chránenci objavili lepšie stránky života a tešili sa z nich. A oni, ako nositelia života a zdravia, presadzujú najvyššie životné hodnoty s rovnakou energiou a intezitou ako Mumiáš. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, a nie tichí a diskrétni. Oplývajú aktivitou a entuziazmom. Sú príkladom rovnováhy medzi obrazotvornosťou a pevným postojom. Vynikajú vytrvalosťou. Činnosť, do ktorej sa zapoja, dovedú do konca. Vynikajú v medicíne, ale aj v každom inom odbore, ak sú v ňom schopní odhaliť skryté šťastie, o ktoré sa delia s ľuďmi okolo seba, najmä s tými, čo to potrebujú. Majú silu dokončiť všetko začaté a ich úsilie v ktorejkoľvek oblasti života býva vždy úspešné. Zvyčajne sa preslávia smelosťou a odvahou, ako aj talentom a činorodosťou. Sú to charizmatickí ľudia.

Pochopenie

 Ten, kto vo svojom živote dostatočne trpel, prestáva myslieť len na seba. Pochopí, že cesta k šťastiu nespočíva v zbavení sa utrpenia, ale v rozplynutí v čomsi, čo prekračuje jeho vlastné problémy.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anje.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anje.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko03.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko03.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjmum.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/morelasky2.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/morelasky2.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot01.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/milujsvojzivot01.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko0004.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko0004.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelikovia.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelikovia.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko04.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko04.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/morelasky3.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/morelasky3.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/pokojpanov.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/pokojpanov.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko05.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko05.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelickumojstraznicku.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelickumojstraznicku.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelgr1.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelgr1.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko06.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko06.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelgr.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjelgr.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Básničky svetelnej dušičky
Adriany Decsiovej

ANJELI FARIEB
Prosíme Vás anjeli farieb,
Láskou nebeskou nás chráňte,
Zelenou farbou liečte naše srdcia,
Ružovým lupienkom vysteľte.

Červenou dodajte energiu telu,
Zelenou uveďte rovnováhu srdcu,
Modrou nás usmernite a uvoľnite,
Žltou nám sústreďte naše emócie.

Fialovou nám utíšte večnú myseľ,
Oranžovou zbavte úzkosť a dodajte zmysel,
Bielou nás ochráňte od temnoty večnej,
Zahaľte a pozdvihnite k nebeskej lásky večnej,
Zlatou nás obaľte na veky večné.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjel001.jpg

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjel001.jpg" border="0" alt="Cezmín"></a>

 ANJEL SPÁSY
Počujem hlas krásny, zvonivý,
Harfou doprevádzaný,
Slzy sa mi tisnú do očí,
Srdce moje sa rozžiari.

Volám Ťa môj anjel spásy,
Svojou láskou ma navštív,
Žiarivým svetlom obdaruj,
Večným ohňom ochraňuj.

Volám Ťa môj anjel spásy,
Večnú lásku mi pošli z diaľ,
Slnkom večnosti zahaľ,
Vodou zázračnou očisti.

Volám Ťa môj anjel spásy,
Nočnou oblohou ma preveď,
Mesiacom rozžiar všetky lúky,
Hviezdami vysteľ cesty útechy.

Počujem hlas krásny, zvonivý,
Prítomnosťou anjela doprevádzaný,
Svetlom večnosti rozžiarený,
Útechou radosti zasvätený
(
Adriana Decsiová)

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko07.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranko07.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 ANJEL MIERU
Večný mier v duši i na Zemi,
Dodaj nám náš anjel mieru,
Obdaruj nás pokorou a láskou,
Vlažným vánkom naplň našu vieru.

Srdce naše patrí všetkým,
Naplnené večnou dobrotou,
Obdarené svetlom nebeským,
Chránené žiarou liečivou.

Mier a pokoj dodaj ľudstvu,
Kráčame cestou pokory a kľudu,
Chránení anjelom mieru,
Obdarení nebeskou láskou a vierou.
(Adriana Decsiová)

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/g002.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/g002.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 A N J E L  S T R Á Ž N Y
Anjel strážny, môj verný priateľ,
Ochráň ma,
Prosbami sa Ti prihováram,
Láskou ma obdaruj.
Večný priateľ, nádej a láska,
Spoločnou cestou kráčame sami,
Temnotou i svetlom zahalenou cestou,
Pádom aj nádejou plynúcim časom,
Večným zväzkom pripútaní k sebe.

Anjel strážny, môj verný priateľ,
Svetlom ma obdaruj,
Večným plameňom ochrany ma zahaľ,
Cestou tŕnistou ma preveď v diaľ.

Ochranca nebeský, posol svetla,
Prosbou sa Ti prihováram,
Dýchni na mňa večnosť blaženosti,
Otvor moje srdce nežnosti.

Anjel strážny, ochranca svetla,
Láskou Ťa obdarúvam,
Modlidbami ospevujem večnosť Tvojho bytia,
Farbou nádeje jasám z prítomnosti svetla,
S plameňom večného svetla kráčam údolím žitia.
(Adriana Decsiová)

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobrerano000.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobrerano000.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 PROSBA
Jemné bytosti nebies,
Večným tancom jasáte,
Ochráňte zeleň svetlom,
Do tanca nás pozvite.

Hrejivým dotykom krídel
Jemne nás zahaľte,
Žiarivým úsmevom lásky
Silu nám dodajte.

Bratia a sestry z nebeskej ríše,
Jemnosťou nás chráňte,
Farebnou dúhou naše bytie strážte,
Láskou nás obdarujte.

Strážcovia svetla večného Vesmíru,
Majstri energie a božieho zázraku,
Ochrancovia nebies pošlite k nám žiaru,
Ochraňujte Víly zázračného jasu.
(Adriana Decsiová)
 

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/blahozelam1.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/blahozelam1.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 
STRETNUTIE
Prechádzam sa lúkou žiarivou,
Krásou farebnou dýcham jas,
Obkolesená som žiarou liečivou,
Bielym svetlom zahalenou krás.

Vlažný vánok mi hladí tvár,
Mojím bytím preniká hrejivý jas,
Duša mi jasá krásnou hudbou,
Cítim prítomnosť svetelných priateľov.

Jemným dotykom očí sa zdravíme,
Hrejivým objatím dotýkame sa zas,
Božskou esenciou vnímame zázrak,
Ktorý obkolesuje každého z nás.

Večná energia zázračného kozmu,
Spájam sa s Tebou v prítomnosti žiar,
Pošli svoje svetlo každému z nás,
Požehnaj náš pozemský čas. (
Adriana Decsiová)

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/tulipany.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/tulipany.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 Anjel strážny
Každý ho má
a nikto o ňom nevie
pekne si nás chová
a má len jediné prianie
nech krásna je duša
či ide o ženu a či muža.

Nemožno ho vidieť
pozeráš, nikde ho niet
nemožno cítiť jeho vôňu
tak nekonečne opojnú
chceš ho chytiť, nemôžeš
aj keby si vyletel z kože

Je to tichý spoločník
chceš sa rozprávať
neodpovedá...
je s tebou každý dník
všetky krivdy napráva
počúva...je vedľa.

Keď padáš
vždy ťa pevne chytí
keď ti do očí padá dážď
upletie kapesník zo zlatých nití
keď už nevládzeš
keď hľadáš pravdu vo víne
keď prežívaš zo všetkého des
príde a srdečne ťa objíme

Používa gestá a mimiku
čo pôsobí na dušu a psychiku
vyčaruje úsmev na tvári
pokoj v duši
aj keď nevidíš ak sa tvári
od smiechu ti horia uši

Je jediný v dobrom aj v zlom
čo ťa nikdy neopustí
je dokonalým priateľom
s ním si môžeš byť navždy istý.

Keď večer zaspávaš
fúkne vánkom krásne sny
pozná ho každý z vás
je to náš Anjel Strážny.

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranoholub.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/dobreranoholub.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

  Hebrejský rok

Obyčajný (nepriestupný) rok má 353, 354 alebo 355 dní. Priestupný rok má 383, 384 alebo 385 dní. Tieto tri rôzne dĺžky sa nazývajú, “deficitný”, “normálny” a “bežný”, re spektívne.
Obyčajný rok má 12 mesiacov, priestupný rok ich má 13.
Každý mesiac začína (približne) dňom nového Mesiaca (novu).
Mesiace a ich dĺžky sú uvedené v tejto tabuľke: Dĺžka v
Meno Deficitnom roku Bežnom roku Kompletnom roku
Tishri 30 30 30
Heshvan 29 29 30
Kislev 29 30 30
Tevet 29 29 29
Shevat 30 30 30
(Adar I) 30 30 30
Adar II 29 29 29
Nisan 30 30 30
Iyar 29 29 29
Sivan 30 30 30
Tammuz 29 29 29
Av 30 30 30
Elul 29 29 29
Celkom: 353 alebo 383 354 alebo 384 355 alebo 385
Mesiac Adar I sa vyskytuje len v priestupnom roku. V nepriestupných rokoch sa Adar II nazýva iba Adar.
Všimni te si, že v bežnom roku sa čísla 29 a 30 striedajú. Kompletný rok sa dosiahne pridaním jedného dňa v mesiaci Hesvan, a deficitný ubratím dňa v mesiaci Kislev.
Alternácia 30 a 29 zabezpečuje, že keď sa rok začína novom, začína sa novom aj každý mesiac.
Ktoré roky sú priestupné?
Rok je priestupný ak sa číslo rok mod 19 rovná jednému z nasledovných: 0, 3, 6, 8, 11, 14 alebo 17.
Hodnota pre rok pre tento vzorec je “Anno Mundi”, je opísaná v sekcii 3.8.
Ktoré roky sú deficitné, ktoré bežné, a ktoré kompletné?
To je zlá otázka. Správna otázka by bola: Kedy začína hebrejský rok? Keď si odpoviete na túto otázku (pozri sekciu 3.6), dĺžka roka je potom počet dní medzi 1.Tishri v jednom roku a 1. Tishri v roku nasledujúcom.
Kedy je Nový rok?
To závisí od via cerých okolností. Židia majú 4 rôzne dni, z ktorých si môžu vybrať:
1 Tishri: Rosh HaShanah. Tento deň je oslavou stvorenia sveta, a značí aj začiatok nového kalendárneho roku. Toto je deň, na ktorom sa zakladajú výpočty opísané v nasledujúcich sekciác h.
15 Shevat: Tu B’ shevat. Nový rok pre stromy, vtedy by sa mali priniesť ovocné desiatky cirkvi.
1 Nisan: Nový rok pre kráľov. Nisan sa považuje za prvý mesiac, aj keď začína až o 6 alebo 7 mesiacov po začiatku kalendárneho roka.
1 Elul: Nový rok pre zvieracie desiatky. (dane)
Dnes sa však oslavujú len prvé dva z týchto dátumov.
Kedy sa začína hebrejský deň?
Hebrejský kalendárny deň sa nezačína o polnoci, ale buď pri západe Slnka alebo keď sú viditeľné tri hviezdy strednej veľkosti, závisí to od náboženských okolností.
Západ Slnka označuje začiatok 12 hodín noci, a východ Slnka začína obdobie 12 hodín dňa. Toto vlastne znamená, že počet nočných alebo denných hodín nemusí byť rovnaký, závisí to od ročného obdobia.
Kedy sa začína hebrejský rok?
Prvý m dňom kalendárneho roka je Rosh HaShanah, je to 1. Tishri, a určuje sa nasledovným spôsobom:
Nový rok sa začína novom, ten nastane asi o 354 dní (alebo 384 dní, ak bol predošlý rok priestupný) po 1. Tishri minulého roku.
Ak spln nastane po poludní daného dňa, Nový rok sa posúva o jeden deň. (Pretože v takom prípade, nov Mesiaca bude vidno až na nasledujúci deň.)
Keby sa týmto posunom mal nový rok začínať v nedeľu, stredu alebo piatok, posúva sa znovu o jeden deň. (Pretože sa chcú vyhnúť tomu, aby Yom Kippur (10. Tishri) padol na piatok alebo nedeľu, a aby Hoshanah Rabba (21. Tishri) padol na Sabbath, čiže sobotu.)
Ak dva za sebou nasledujúce roky sa začínajú 356 dní od seba (neprípustná dĺžka roku), posúva sa začiatok prvého roku o dva dni.
Ak dva za sebo u nasledujúce roky sa začínajú 382 dní od seba (neprípustná dĺžka roku), posúva sa začiatok druhého roku o jeden deň.
Poznámka: Pravidlo 4 sa použije len vtedy, ak sa prvý rok mal začínať utorkom. Pretože vtedy sa posúva nový rok o dva nielen o jeden deň, nakoľko rok sa nesmie začať v stredu podľa pravidla 3.
Kedy je nov?
Nov sa určuje podľa výpočtov. Na pochopenie týchto je treba vedieť, že hodina je rozdelená na 1080 častí.
Výpočty vyzerajú nasledovne:
nov, ktorým sa začal rok 1 AM, nastal 5 hodín a 204 častí po západe Slnka (čo je hneď pred polnocou Juliánskeho dátumu 6. október 3761 BC).
Nov každého roku sa vypočíta odvodením od tohoto času, používa sa pri tom synodický mesiac, ktorý trvá 29 dní, 12 hodín a 793 častí.
Poznamenávame, že 18:00 Jeruzalemského času (15:39 UTC) sa používa namiesto západu Slnka vo všetkých týchto výpočtoch.
Ako sa počítajú roky?
Roky sa počítajú od stvorenia sveta, ktoré sa udialo v roku 3761 BC. V tom roku sa začal rok 1 AM (Anno Mundi – rok sveta).
V roku 1999 AD sme boli svedkami začiatku hebrejského roku 5760 AM. zdroj diar.sk

http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjeldobrerano.gif

<a href="http://viktorian.wz.sk" target="_blank"><img src="http://viktorian.wz.sk/Anjeli_files/anjeldobrerano.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

Zdroje a odkazy
Lili píše o anjeloch
Anjeli archanieli
O anjeloch
Mumiáš
Básničky
Lornin anjel
Elizabetin blog
Hebrejský kalendár
Wikipédia o anjeloch
Hebrejský kalenár vo Wikipédii

Moje
webové stránky 
 Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Seniorka: http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz
 Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz

 Rádioamatérstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári: http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org
Späť | Obnoviť | Dopredu
Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 2013 http://viktorian.wz.sk ; http://cezmin.wz.cz