Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.
  Späť| Obnoviť | Dopredu

J.N.Hummel, J Hoffman, Mandolin Concertos

http://www.youtube.com/watch?v=d55y1PikLZg


Annette von Droste-Hülshoff

Annette von Droste-Hulshoff (* 10.januára 1797 v Hülshoffem v Münsteri ako Anna Elisabeth Franziscu Adolphina Wilhelmina Ludovica barónka von Droste du Hülshoffem, † 24.května 1848 na Starom zámku v Meersburg) bola nemecká spisovateľka a hudobná skladateľka. Považovaná je za jednu z najvýznamnejších nemeckých básnikov.

Annette von Droste-Hűlshoff prišla z Altwestfälischen do katolíckej šľachty. Bola dcérou Clemensa Augusta von Droste-Hülshoffem a Therese Haxthausen dňa 10.januára 1797 na Vestfálsky Hüelshoff hrad medzi Havixbeck a Roxel narodená v Münsteri. Annette von Droste-Hulshoff žila v ústraní. Vo svojom detstve a mladosti, bola chorá kvôli jej predčasnému pôrodu. Bola tiež veľmi krátkozraká. To bolo v rokoch 1812-1819 profesor Anton Matthias Sprickmann učil a podporoval ju v rozvíjaní talentu. Po otcovej smrti v roku 1826 rodinný dom prevzal jej brat Werner a ona so staršou sestrou Jenny von Droste du Hulshoff a s matkou sa presťahovali do domu Rüschhaus v Nienberge.
Prvý väčší výlet trval v roku 1825, rok pred smrťou svojho otca, na Rýne na Kolín nad Rýnom, Bonne a Koblenz. V Bonne, kde jej bratranec Clemens August von Droste du Hülshoff žil so Sibylle Mertens Schaaffhausen, mala priateľstvo Annette von Droste-Hülshoffem s Johannou a Adelou Schopenhauerovou a Goetheho dcérou Ottiliou. Bonn navštívila niekoľkokrát, v roku 1842, Annette  stretla Augusta Wilhelma Schlegela. Annette von Droste-Hulshoff bola v kontakte so súčasníkmi ako napr. bratmi Grimmovami, ale nikdy neunikla požiadavkám svojej rodiny, akoby bola stále využívaná ako zdravotná sestra. Anette videla svoje povolanie do budúcnosti stať sa básnikom. Jej matka si to uvedomuje a podporuje svoju dcéru aj tým, že sa snaží nadviazať kontakt s Christophom Bernhardom Schlüterom, ale spočiatku to zlyhalo, pretože sa domnieval, že zaslané rukopisy sú ešte nedostatočné.
Annette von Droste-Hulshoff vzala literárne dielo veľmi vážne a snažila sa vytvoriť veľké umenie. Jej balady boli slávne (Chlapec v bažine ), rovnako ako jej novely Židia Beech. Významným dokumentom je jej hlboko veriaca báseň cyklu "Duchovný rok", báseň s hĺbkou vnútorného konfliktu medzi ľuďmi osvieteného vedomia a náboženského hľadania - typické času. Odkazy k tejto práci sú teraz považované za biografické, pretože pracovala na celom cykle 20 rokov. Významné pre jej literárne práce boli jej cesty k Bodamskému jazeru, kde pracovala s matkou, navštívila svoju sestru Jenny, vydatú za baróna Jozefa von Lassberg ("Sepp z Eppishusen"), zaoberal sa stredovekou literatúrou.

Od 1841 žila predovšetkým so svojím bratom na hrade Meersburg pri Bodamskom jazere, kde mala  svoj domov. Za básnika Levina Schückinga sa vydala v roku 1837. On bol syn priateľa, ktorý zomrel, keď Schücking mal asi 17 rokov. V roku 1841 na hrade Meersburg bola otvorená knižnica. Annette získala 17.11.1843 dom, vo Fürstenhäusle, na okraji uprostred viníc v Meersburg. Popoludní 24 mája 1848 zomrela v Droste-Hülshoffem na hrade Meersburg na Bodamskom jazere, pravdepodobne kvôli ťažkému zápalu pľúc. Jej hrob je na cintoríne Burger v blízkosti starej cintorínskej kaplnky.

Skladateľka
Annettina kariéra ako jednej z najvýznamnejších spisovateliek išla ruka v ruke s hudobníčkou a skladateľkou. Jej práce ako skladateľky boli v úzadí alebo zabudnuté dlhú dobu. Hudba a jej sila pôvodne silne interagujú spolu navzájom, čo v konečnom dôsledku má vplyv na jej intonáciu a rytmus a preto zásadný význam pre jej poetickú tvorbu.
Annettiny rodičia boli otvorení k hudbe, jej otec Clemens-August II du Droste Hülshoffem (1760-1826) bol sám vášnivý huslista. Sídlo Droste Hülshoffem na Hülshoffem má slušné skóre a materiály hudobnej zbierky, ktorá bola nevyhnutná pre vytváranie hudby doma s rodinou. Deti rodiny boli často prijaté v zhode a udalostiach do hudobného divadla a zoznámili sa s modernou hudbou. Annettin strýko Maximilian Friedrich von Droste du Hülshoff bol sám skladateľ a priateľ Josepha Haydna. Od roku 1809 Annette brala klavírne lekcie.Často chodila na konkurzy alebo sprevádzala iných na klavíri - zdokonalila si tak postupne svoje schopnosti.

V roku 1820 mala Annette svoj prvý verejný koncert v Hoexter. Neskôr, 1824-1831, Annette začala spievať. O jej hlase sa hovorilo, že je silný a jasný, no má svoju hĺbku a je veľmi príjemný". V Kolíne nad Rýnom sa hovorilo, že má lepší hlas ako mala Angelica Catalani (1780-1849), ktorá bola považovaná za jednu z najlepších sopranistiek svojej doby. Annette a ostatní členovia rodiny mali lekcie spevu a v hre na klavír. 1812 napísala Annette matka, Terézie Haxthausen (1772-1853) nadšene, že jej dcéra "so všetkou prudkosťou jej charakteru je na komponovanie ako stvorená".
1821 Annette dostala od svojho strýka Maximiliána vydanie hudobnej kompozície, ku ktorej dal aj vysvetlenie. V roku 1836, počas pobytu vo švajčiarskom Eppishausen, Songbook Lochamer upozornil a vyzval k úpravám skladieb pre hlas a klavír. Tak asi 74 piesní dostal z jej pera, ktoré sú zrkadlom bývalých škôl a piesne sa vyznačujú ľahkou a chytľavou melodičnosťou.
S Clarou a Robertom Schumannom Annette bola v kontakte prostredníctvom korešpondencie: 1845 požiadal slávny pianista a skladateľ Annette o libreto. Robert sám napísal báseň Annette (Shepherds oheň, op 59,5) súbor na hudbu, ktorá bola uverejnená v 1844 v zbierku básní, vysoko oceňovanú.

Annette nehrala vlastné skladby nikdy verejne. Až 1877 vyšla najavo jej práca ako skladateľky, keď Christoph Bernhard Schlüter (1801-1884) publikoval niekoľko prác z pozostalosti básnika, kde boli skladby s klavírnym sprievodom, zložené Annette von Droste-Hülshoffem). Vyzdvihol ju v nekrológu 1848 pamätnými slovami "jej veľký talent pre spev a hudbu" zvýraznený a tiež to, že mali "najvzácnejší dar", "poéziu v hudbe a hudbu v poézii." Až v 20. storočí bol kompletne zdokumentovaný jej majetok a hlbšie preskúmaná jej hudba.
Annette von Droste-Hulshoff bola veľmi hudobne nadaná, je spájaná s najvyššími štandardami, ale tu sa dostala do konfliktu so svojimi literárnymi ambíciami, "písanie libreta je pre ňu niečo, čo je príliš patetické a remeselné. Nakoniec si Annette zvolila poéziu - jej hudba bola zatlačená do úzadia. Jej hudobný majetok je trvalo zapožičaný univerzite a Regionálnej knižnici v Münsteri.
Jej sestra Jenny, maľovala Anette niekoľkokrát. Miniatúra, ktorá bola vytvorená v roku 1820 od Jenny von Droste-Hülshoffem slúžila neskôr ako šablóna pre návrh štvrtej série 20 DM bankovky s jej slávnou sestrou.

 

Biedermeyer

Odkazy a zdroje

http://www.1st-art-gallery.com/Giovanni-Battista-(baciccio)-Gaulli/A-Putto-In-A-Landscape.html
http://webumenia.sk/web/guest/detail/-/detail/id/SVK:GMB.C_2321/Eduard%20Gurk
Fliegende Blätter
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
http://www.nivnicky-skalicky.cz/reproduktionen_von_historischer_bekleidung.php
http://www.antiskola.eu/sk/referaty/13614-prazsky-zivotni-styl-2-pol-19-stoleti
http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/textbook/umfeld/rehm71.html
http://upyourstreet.blogspot.sk/2009/03/2008-2009-winter-collection.html
Andersen
http://www.mashpedia.com/Hans_Christian_Andersen_Award
Viktorian web
http://www.victorianweb.org/authors/carlyle/signs1.html
http://www.mashpedia.com/Hermann_Vogel_(German_illustrator)
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/satirische_zeitschriften.php 
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
Fliegende Blätter
http://fliegende-bretter.blogspot.sk/p/faq.html
http://www.mashpedia.com/The_French_Revolution:_A_History
http://referaty.aktuality.sk/starozitne-knihovne/referat-14535#
http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Franz_Schubert_c1827.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Dobromila_Rettigová
Legenda Artur http://www.mashpedia.com/Arthurian_legend
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Bücherwurm
http://www.mashpedia.com/Johann_Karl_August_Musäus
http://de.wikisource.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_arme_Poet
http://de.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikiquote.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
http://en.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Biedermann
http://commons.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Blaetter
http://web.artprice.com/store/Boris-Wilnitsky-Fine-Arts
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Nestroy
http://www.wortblume.de/dichterinnen/droste_i.htm
http://liveweb.archive.org/web/20121223153257
Carlyle http://www.mashpedia.com/Thomas_Carlyle
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetqu
Holy Grail http://www.mashpedia.com/Holy_Grail
http://www.mashpedia.com/Count_Franz_Pocci
http://www.mashpedia.com/Le_Morte_d'Arthur
http://www.inarchive.com/page/2010-05-06
http://www.mashpedia.com/Wilhelm_Busch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Mörike

http://en.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.mashpedia.com/Biedermeier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Droste
http://gutenberg.spiegel.de/autor
http://www.nach100jahren.de
http://www.mashpedia.com/Norse_paganism
Germanic
http://www.mashpedia.com/Germanic_king
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Victor_von_Scheffel
Rossetti http://www.mashpedia.com/Rossetti_and_His_Circle
Anton Ebert (1845 Bohemia - Germany? - 1896 Vienna, Austria)
King Artur http://www.mashpedia.com/List_of_books_about_King_Arthur
http://www.painterlog.com/2013/03/anton-ebert-german-1845-1896.html
Wilde http://www.mashpedia.com/Music_based_on_the_works_of_Oscar_Wilde
http://de.wikipedia.org/wiki/Universitätsbibliothek_der_Freien_Universität_Berlin
http://www.archive.org/stream/mabinogion00unkngoog#page/n242/mode/2up
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/annette-von-droste-huelshoff
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Woe%3D118527533&method=simpleSearch
Birmingham Museums http://www.mashpedia.com/Birmingham_Museum_and_Art_Gallery
http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/putovani-karlovarskem-po-stopach-j-w-goetha-2-dil
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/modelle/verbuende/deutsch/dichter/literaturmuseum/1hintergrundinfo.htm

Moje
webové stráky
 
Cezm?:
http://cezmin.wz.cz
Cezm? :
http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Ve?k?noc: http://velkanoc.czweb.org
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintor?:
http://cemetery.zaridi.to
 B?iky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Pr?oda:
http://eufrosyne.wz.cz
Ve?k?noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji ps?ovia:
http://mikinka.czweb.org

Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezm? ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horn?Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
M?ra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog J?ska noc a in?
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Sedmi??i:
http://rannisedmicka.wz.cz
Pr?a die?a?a:
http://dieta.czweb.org
Späť| Obnoviť | Dopredu

Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz