Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.
 
 Späť| Obnoviť | Dopredu

 Antonin Dvořák, Tempo di valse

http://www.youtube.com/watch?v=disqzLW1QJA&feature=player_embedded#at=27

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák (* 8. september 1841, Nelahozeves – † 1. máj 1904, Praha) bol český hudobný skladateľ obdobia romantizmu. Obdobie tvorby 1860 - 1903 Hudobný smer klasicko-romantická syntéza; Počet diel 206. Ťažiskové žánre: symfónia, koncert, komorná hudba, opera, pieseň, zborová tvorba.

Antonín Dvořák a jeho rodný dom v obci Nelahozeves.

Život
Antonín Dvořák sa narodil 8. septembra 1841 v Nelahozevsi ako prvorodený syn do rodiny mäsiara Františka. Malý Toníček sa začal už v útlom veku znamenito oháňať sláčikom malých husličiek, s tušením jeho budúceho talentu. Ten si všimol jeho strýko Antonín Zdenek s učiteľom hudby Antonínom Liehmannom, pri jeho učeníctve za mäsiara v Zlonicích. Vďaka ich podpore sa mladý Antonín ocitol v cirkevnom ústave v tzv. organovej škole. Jeho otec bol mäsiar a hostinský, ktorý často zabával zákazníkov hrou na rozličných nástrojoch. Chlapcovo hudobné nadanie sa prejavilo veľmi rýchlo, lebo už v roku 1854 študoval orgán na pražskom konzervatórium a čoskoro napísal prvú skladbu Sláčikové kvinteto. Antonín mal prirodzené nadanie, neobyčajne pevnú vôľu, hlboké vnútorné precítenie a zmysel pre poéziu. Prvé jeho diela vznikajú ešte bez kontroly a vedomia verejnosti. Sú to skladby komorné, symfónie, piesne, omše a dokonca aj dve opery (Alfréd a Kráľ a uhliar). Antonín Dvořák veľmi obdivoval tvorbu Wagnera a Liszta, ale rozhodol sa nevydať sa ich cestou.
Z výrazového omámenia nemeckých novoromantikov mu pomáhalo oslobodiť sa hlavne rastúce dielo Bedřicha Smetanu. V roku 1861 sa dostal ako violista do orchestra Prozatimného divadla, neskôr pôsobil ako organista v chráme sv.Vojtecha. Spolu z Bedřichom Smetanom tvoria najslávnejšiu českú skladateľskú dvojicu. Po skladbách komorných a orchestrálnych prešiel Antonín Dvořák v roku 1870 k piesňam. Do povedomia pražskej verejnosti vošiel 10. decembra 1871 piesňou Spomínanie na súkromnom večierku Dr.L.Procházku. Mladý Dvořák očaril svojimi klavírnymi Moravskými dvojspevmi Johannesa Brahmsa. Získal tak vplyvného priateľa, ktorý mu dopomohol k medzinárodnému úspechu tým, že ho odporučil svojmu berlínskemu vydavateľovi Fritzovi Simrockovi. Vďaka svojim najskvelejším skladbám ako oratória Stabat mater sa dostal na miesto profesora pražského konzervatória. V rokoch 1892 – 1895 viedol konzervatórium v New Yorku. Po vzrastajúcom úspechu bol Dvořák pozvaný do Ameriky, kde pôsobil ako profesor na konzervatóriu v New Yorku, v rokoch 1892 - 1895 ako jeho riaditeľ. V USA sa mu však neprestalo cnieť za domovom, preto sa v roku 1895 vracia späť do Čiech. Dvořák nečakane zomiera 1. mája 1904 v Prahe, ako slávny a svetovo uznávaný skladateľ.

A.Dvořák a jeho pomník v Clevelande.

Osobnosť
Dvořák bol nábožný muž, nekomplikovaná a láskavá osobnosť. Tieto vlastnosti, vzácne v umeleckej sfére, z neho robia jedného z najvyrovnanejších skladateľov v dejinách. Medzi jeho záľuby patril chov holubov, no najmä železnice. Dokázal stráviť dlhé hodiny na železničných staniciach, kde fascinovane pozoroval prichádzajúce lokomotívy. V tejto sfére postupne získal prehľad porovnateľný s odborníkom. Skladateľ trpel agorafóbiou, ktorá sa vystupňovala hlavne v posledných rokoch života.

Charakteristika tvorby
Hoci bol mladý Dvořák očarený Wagnerom, jeho diela poukazujú skôr na romantika tradičného zamerania. V neskoršom období ho ovplyvnil i jeho priateľ Brahms, s ktorým ho môžeme zaradiť do prúdu tzv. klasicko-romantickej syntézy. Zásadným inšpiračným zdrojom bola česká ľudová pieseň a slovanská tematika. Skladateľ sa pridŕžal tradičných foriem a postupov, jeho inštrumentácia taktiež vychádza zo zaužívaných modelov, hoci treba povedať, že je veľmi účinná a na výbornej úrovni. Najsilnejšou skladateľovou stránkou bola však mimoriadna a prakticky nevyčerpateľná melodická invencia, ktorá poukazuje na veľkého génia. Charakter Dvořákových diel je prevažne optimistický, s veľkou mierou spontánnosti a vrúcnosti.
Antonín Dvořák sa svojou tvorbou zaradil k vrcholným svetovým skladateľským zjavom. Neustály dopyt po jeho dielach a ich všeobecná obľúbenosť sú dôkazom jeho kompozičného majstrovstva a umeleckej nadčasovosti. Húževnatosť, s akou systematicky zdokonaľoval svoje skladby a vášnivá láska k hudbe, ktorú pretavuje i do svojich piesní, je obdivuhodná i dnes. Skladateľ aj teraz po vyše 100 rokoch po smrti zostáva mohutným pilierom, o ktorý sa opiera vývoj novodobej českej i slovenskej hudby, nachádzajúc v ňom podnety obzvlášť plodné a všestranné. Zostane bohatým zdrojom krásy, z ktorej sa ľudstvo bude môcť tešiť a poučovať v každom čase.

Dielo
Dvořák s úspechom zasiahol do všetkých oblastí hudobnej tvorby. Už za svojho života sa preslávil hlavne vďaka orchestrálnym skladbám, z ktorých najslávnejší je Violončelový koncert h-mol a Symfónia č. 9 "Z Nového sveta", ktorá patrí vo svetovom meradle k najobľúbenejším a piatim najčastejšie uvádzaným symfóniám. Často interpretované sú aj Symfónia č. 8 a Symfónia č. 7, ktorá je odborníkmi považovaná za najprepracovanejšie a najcennejšie Dvořákovo symfonické dielo. Nezaostáva však ani komorná tvorba, z ktorej vyniká Sláčikové kvarteto F-dur "Americké" a množstvo krásnych piesňových cyklov. Je aj tvorcom viacerých opier. Najznámejšia Rusalka, ktorá však vo svete nebola dodnes v plnej miere docenená (s výnimkou slávnej árie Měsíčku na nebi hlubokém). Pri vokálnych dielach nemožno obísť chrámovú hudbu (Stabat Mater a ďalšie). Skladateľov melodický dar je príčinou toho, že sa mnohé jeho skladby stali až notoricky známe, ako napríklad jeho Humoreska č. 7.

Zoznam diel Antonína Dvořáka

Symfónie
Symfónia č. 7 d-mol "Londýnská", Op. 70
Symfónia č. 8 G-dur, Op. 88
Symfónia č. 9 "Z Nového sveta", Op. 95

ANTONIN DVORÁK - SINFONIE NO. 8 IN G-DUR OP. 88 - WIENER PHILHAR

http://www.youtube.com/watch?v=8J6rxuqStQA

Koncerty
Klavírny koncert g-mol, Op. 33
Husľový koncert a-mol, Op. 53
Violončelový koncert h-mol, Op. 104

Antonín Dvořák - Cello Concerto /Concerto pour violoncelle/

http://www.youtube.com/watch?v=1vykZmG-Ncc

Iné orchestrálne skladby
Slovanské tance I. , Op. 46
Slovanské tance II., Op. 72
Vodník, Op. 107
Polednice, Op. 108

A. Dvorak: Slavonic dances No.1, Furiant, C major

http://www.youtube.com/watch?v=WNwpaq1ZHAo

Komorná tvorba
Klavírne kvinteto A-dur, Op. 81
Sláčikové kvarteto F-dur "Americké", Op. 96

Dvorak: String Quartet in F Major, Op. 96 "American", 1st movement- Allegro ma non troppo

http://www.youtube.com/watch?v=EqFQjwvxnyM

Klavírna tvorba
Humoresky

Dvorak: Humoresque

http://www.youtube.com/watch?v=WmAZoexenx8

Klavírne skladby
Slovanské tance I.
Slovanské tance II.
Poetické nálady

Dvořák Slovanské tance

http://www.youtube.com/watch?v=ziguNkrEOGw

Piesňová tvorba
Cypřiše
Štyri piesne, op. 9
Sirotkovo lůžko, Op. 5
Štyri piesne na slová srbskej ľudovej poézie op. 6
Šesť piesní z Rukopisu Kráľovodvorského op. 7
Moravské dvojspevy, Op. 32
Tri novogrécke básne, Op. 50
Cigánske melódie, Op. 55
Štyri piesne, Op. 82
Biblické piesne, Op. 99

Bernarda Fink: Gypsy songs/Ciganske melodie (Dvorak)

http://www.youtube.com/watch?v=ZwI4GHZrLwU

Zborová tvorba
Stabat Mater, Op. 58
Requiem, Op. 89
Te Deum, op. 103

Antonín Dvořák - Stabat Mater (Harnoncourt)

http://www.youtube.com/watch?v=VJr5Gzaa2ig

Opery
Jakobín, Op. 84
Čert a Káča, Op. 112
Rusalka, Op. 114

Beňačková sings Rusalka - Měsíčku na nebi

http://www.youtube.com/watch?v=Qul0b3e631k

Zaujímavosti

HOLUBY
Pri svojich pobytoch na letnom sídle vo Vysokej bolo Dvořákovou hlavnou záľubou pestovanie holubov. Nesledoval žiadny konkrétny chovateľský cieľ, chcel mať vo svojom holubníku zástupcov všetkých druhov. Keď bol v Prahe alebo v zahraničí, viedol čulú korešpondenciu s vysockým haviarom Hodíkom, ktorého ustanovil správcom domu a záhrady, a posielal mu rad pokynov, ako poskytnúť holubom čo najlepšiu starostlivosť. K tzv. anglickým voláčom a parochniarom prišiel skladateľ neobvyklým spôsobom. Pri jednom z koncertov v Anglicku, na ktorom dirigoval svoje skladby, boli prítomní aj členovia anglickej kráľovskej rodiny. Jeden z hodnostárov sa počas prestávky vypytoval Anny Dvořákovej, čo má jej manžel najradšej, že by to rada vedela sama kráľovná. Anna popravde povedala, že jeho veľkou láskou je chov holubov. Čoskoro po návrate do vlasti dostal Dvořák kráľovskú zásielku dvoch párov anglických volacích a štyroch párov parochniarov.

Z Dvořákovho listu priateľovi Antonínovi Rusovi:
"Prosím Vás, buďte taký láskavý a popýtajte sa u pani Hovorkovej ohľadom tých holubov. Práve teraz by som ich potreboval. Dnes do rána mi práve jeden samec ("slepičák") zahybul potrebujem nutne jedného. Pokiaľ holuby nepoznáte, upozorňujem, že "slepičák" má čierne krídla okolo hlavy a krku na polovicu je touto čiernou farbou operený, a hlavná vec, chvost má ako sliepka hore. Keby bolo možné aj ten pár krásnych "slepičák
ů", čo mi paní H. sľúbila, dostať, bolo by mi to veľmi milé. "

LOKOMOTÍVY

Mám manžela rušňovodiča a rád si doma i v práci "lalákal" Dvořákovú Humoresku, vraj Dvořák mal veľké srdce pre hudbu hrajúceho klepotajúceho stroja, akým parná mašinka je. Mám aj spomienku, keď sme cestovali do Prahy, tak vo vlaku hral cigáň na husliach na želanie cestujúcich. Manžel ho chcel vyskúšať, či vie aj niečo z vážnejšej hudby a dal si zahrať práve Humoresku a veruže ju cigáň bravúrne dokázal zahrať na husliach a za odmenu dostal aj korunky od manžela.

Óda na lokomotívu
"Pozostáva z toľkých častí, z toľkých rozličných dielov a každý má svoju dôležitosť, každý je na svojom mieste. Aj tá najmenšia skrutka je na svojom mieste a niečo drží! Všetko má svoj účel a úlohu a výsledok je ohromný. Takú lokomotívu dajú na koľaje, dajú do nej uhlie a vodu, jeden človek pohne malou pákou, veľké sa začnú hýbať a hoci vagóny majú váhu pár tisíc metrických centov, lokomotíva s nimi uteká ako zajac. Všetky svoje symfónie by som za to dal, keby som bol vynašiel lokomotívu! "

K najčastejšie uvádzaným zaujímavostiam skladateľova súkromného života patrí jeho mimoriadna záľuba v lokomotívach. Snáď pramenila z raných detských zážitkov súvisiacich so stavbou železničnej trate prechádzajúcej Nelahozevsou. Snáď sa za hlbokým záujmom o tento vtedajší vrchol techniky skrývala fascinácia dokonalosťou zložitého agregátu pripomínajúceho premyslenú stavbu symfonického diela. Tomu by zodpovedal aj často citovaný výrok: "Všetky svoje symfónia by som dal za to, keby som vynašiel lokomotívu." Dvořákov záujem o všetko, čo súviselo so železnicou, niekedy hraničil s posadnutosťou. Viedol si napríklad presnú evidenciu rýchlikov z Prahy do Viedne a jeho obvyklým ranným rituálom bola prechádzka nad tunel, ktorým vychádzali vlaky z Hlavnej stanice.

Dvořák pred cestami do zahraničia vždy starostlivo študoval cestovné poriadky a kombinoval rôzne spoje tak, aby cesta s prestupmi zabrala čo najmenej času. Na staniciach často debatoval so strojvodcami a mal tak dokonalý prehľad o všetkých technických novinkách v obore. Za svojho pobytu v New Yorku si prechádzky na stanici, ktorá boa od jeho bydliska príliš vzdialená, vynahrádzal návštevami prístavu a čoskoro dokázal presne určiť, ktorá loď povezie do Európy jeho listy deťom.

Dvořák raz požiadal svojho študenta na konzervatóriu a budúceho zaťa, Jozefa Suka, aby si ráno privstali a šiel mu zapísať číslo lokomotívy pri výjazde viedenského rýchlika z tunela pri železničnej stanici. Suk sa chcel v očiach Majstra vyznamenať, nariadil si budík a ráno sa vybavený divadelným "kukátkom" vydal nad tunel. Po prejazde vlaku ihneď bežal sa zapísaným číslom do Dvořákovho bytu v Žitnej ulici. Skladateľ sa mu však vysmial: Suk - neznalý veci - namiesto čísla lokomotívy zapísal číslo tendra ...

Dvořák Humoresque Yo Yo Ma, Itzhak Perlman

http://www.youtube.com/watch?v=oBDmAxSFt6A

 

FAJČENIE
Dvořák rád a často fajčil, najradšej fajku. S tou ho však jeho manželka Anna vyháňala z bytu, a tak doma fajčil radšej cigarety. Dochoval sa skladateľov Anekdotický výrok na adresu jedného svojho študenta: "Vy nefajčíte? Tak to z vás nebude žiadny komponista. Kto komponuje, musí fajčiť!"

 

Foto: Múzeá a pomníky A. Dvořáka

Odkazy a zdroje
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_diel_Antonína_Dvořáka
Viac informácií na Webstránke http://www.antonin-dvorak.cz

http://sk.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák
Panoráma budovy Múzea A.Dvořáka Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agorafobie
http://www.antonin-dvorak.cz/uvod
http://www.antonindvorak.cz/cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Památník_Antonína_Dvořáka_ve_Vysoké_u_Příbrami

Umelci v čase biedermayerovského štýlu

 Biedermayer u mňa doma
Biedermayer - umenie
Annette von Droste-Hülshoff
Antonín Machek
Antonín Dvořák

Eduard Friedrich Mörike

Eduard Gurk
Friegende Blatter
Franz Schubert
Franz Grillparzer
Johann Nepomuk Nestroy
Johann Nepomuk
Antonius von Padua Hummel
Johann Strauss mladší Kráľ valčíkov
Johann Strauss starší
Josef Lanner
Joseph Victor von Scheffel
Rettigová Magdaléna Dobromila
Spitzweg Carl


Romantickí skladatelia

Anglicko
Elgar http://sk.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar 
Rakúsko
Mahler http://sk.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler 
Achubert http://sk.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert 
Bruckner http://sk.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner 
Wolf http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Wolf&action=edit&redlink=1 
Taliansko
Bellini http://sk.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini 
Donizetti http://sk.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti 
Rossini http://sk.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini 
Verdi http://sk.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi 
Nemecko
Bruch http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Bruch 
Brahms http://sk.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms 
Schuman http://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann 
Marschner http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Marschner&action=edit&redlink=1 
Mendelssohn Bartholdy http://sk.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn-Bartholdy
Spohr http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Spohr&action=edit&redlink=1 
Weber http://sk.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
Vagner http://sk.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
Strauss http://sk.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
Francia
Bizet http://sk.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
Fauré http://sk.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Fauré
Franck http://sk.wikipedia.org/wiki/César_Franck
Berlioz http://sk.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
Gounod http://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
Chausson http://sk.wikipedia.org/wiki/Ernest_Chausson
Offembach http://sk.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
Saint-Saëns http://sk.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Saëns
Chabier http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Chabrier&action=edit&redlink=1
d´Indy http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_d%27Indy&action=edit&redlink=1
Rusko
Rimskij Korsakov http://sk.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Andrejevič_Rimskij-Korsakov
Rachmaninov http://sk.wikipedia.org/wiki/Sergej_Vasilievič_Rachmaninov
Glazunov http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Konstantinovič_Glazunov
Musorgskij http://sk.wikipedia.org/wiki/Modest_Petrovič_Musorgskij
Skriabin http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Nikolajevič_Skriabin
Borodin http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Porfirievič_Borodin 
Balakirev http://sk.wikipedia.org/wiki/Milij_Alexejevič_Balakirev 
Čajkovskij http://sk.wikipedia.org/wiki/Piotr_Iľjič_Čajkovskij 
Glinka http://sk.wikipedia.org/wiki/Michail_Ivanovič_Glinka 
Slovensko
Bella http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Levoslav_Bella 
Suchoň http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugen_Suchoň 
Cikker http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Cikker 
Česko
Dvořák http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_diel_Antonína_Dvořáka 
Poľsko
Chopin http://sk.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin 
Maďarsko
Liszt http://sk.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt 
Škandinávia
Grieg http://sk.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg 
Sibelius http://sk.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius

 

Moje
webové stránky
 
 Cezm?: http://cezmin.wz.cz
Cezm? :
http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Ve?k?noc: http://velkanoc.czweb.org
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 ?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka:
http://seniorka.szm.com
 Cintor?:
http://cemetery.zaridi.to
 B?iky:
http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Pr?oda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Ve?k?noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
 Moji ps?ovia:
http://mikinka.czweb.org

  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezm? ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horn?Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 M?ra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog J?ska noc a in?
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

 Sedmi??i:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Pr?a die?a?a:
http://dieta.czweb.org
   Späť| Obnoviť | Dopredu

Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 22.5.2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz