Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.
  Späť| Obnoviť | Dopredu

J.N.Hummel, J Hoffman, Mandolin Concertos

http://www.youtube.com/watch?v=d55y1PikLZg


Biedermayer

Keďže som vlastnila nábytok štýlu biedermayer, mám k nemu vzťah nielen vo forme záujmu, ale už aj osobný vzťah. Nábytok je teraz vo vlastníctve najstaršieho syna, ktorý býva s nami v dome, prenechali sme mu ho ako dedičstvo rodiny. Keď som sa vydala a presťahovala do hlineného domu rodičov môjho manžela, našla som tam staré kusy panského nábytku v zúboženom stave. Ihneď som zaregistrovala, že sú to hodnotné a cenné kusy nábytku. Je z polovice 19.storočia a zakúpili ho bývalí pani kaštieľa vo Viedni. Po znárodnení rozdávali svoj nábytok svojim najbližším zamestnancom a môj svokor bol v obľube u bývalého pána, robil u nich panského záhradníka, takže mu dali ich najmilšie veci, ktoré si nemohli odviezť z kaštieľa do malého domčeka, kde ich dali po znárodnení vysťahovať a to kredenec, skrinku na sklo, sekretár, stojan na kvety, stôl so stoličkami a aj veľký oválny stôl pre 12 hosťov bez stoličiek a milovaný kus nábytku bývalého pána, jeho písací stôl. Teraz je na stole môj počítač a píšem na ňom tieto riadky.
Bohužiaľ, veľký oválny stôl svokor popílil, veľká škoda, keby aspoň nohy z neho bol zachoval, vrcná časť by sa dla urobiť šikovným stolárom... a v kredenci bolo kadejaké náradie, súčiastky na motorku môjho manžela, oleje, benzín. V sekretári boli zajace, ten sa už zachrániť nedal vôbec, len spáliť, drevo poprehnívalo od výkalov. Čo som mohla, to som robila, celý rok som s prestávkami striekačkou striekala tekutinu do každej jednej dierky po červotoči a za rok sa mi to ako-tak podarilo. V tom čase bolo zriedka dostať kúpiť prostriedok proti červotoči, bola som ho zakúpiť v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave a keď som medzi rečou spomenula pánu farárovi, čo idem zakúpiť do hlavného mesta, tak ma požiadal, aby som zakúpila prostriedok proti červotočom aj pre neho, chcel zachovať lavice vo farskej kaplnke. Napokon som v starej hlinenej chalúpke zariadila so starým nábytkom komoru, ktorú sme prerobili na obývačku a nemuseli sme kupovať žiadny nový nábytok. Stálo to za námahu, to, čo stvárali naši traja synovia by nový nábytok z bukasu nikdy nevydržal. Po čase sa k nám dostala aj detská postieľka, ktorá bola taká veľká, že sa v nej vyspal aj dospelý človek vysoký 170cm. Je z kovu a pomaľovaná anjelmi a aj vyzdobená na čele postele hlavičkami anjelov. Plech postele to ale nevydržal, je odložená, keďže v nej šantili 2 panské deti, 5 detí bratranca môjho manžela a naši traja synovia. Jedna detská posteľ zvládla 10 detí !!!
Veselá príhoda bola, keď v nej spal 180 cm vysoký mládenec, ktorý bol u nás na návšteve a chcel si to vyskúšať, pospať si v detskej postieľke... hahaha... vraj mal pekné erotické sny...

Biedermeyer

Biedermeyer bolo obdobie neskorého klasicizmu v stredoeurópskom umení; umelecký smer a celkový životný štýl typický pre meštiansku kultúru nemecky hovoriacich krajín stredných vrstiev ponapoleonskej a predmarcovej doby prvej polovice 19. storočia časovo býva ohraničovanie Viedenským kongresom (1815) a revolúciou roku 1848 v strednej Európe.
Biedermeier je meštianska obdoba empíru (odtiaľ názov meštiansky empír), šľachtického štýlu odvodeného z klasicizmu. Životný štýl stredných vrstiev bol poväčšine vzdialený od romantizmu a skôr bol ešte pod vplyvom puritanizmu pietizmu (v katolíckom a protestantskom zafarbení) z 18. storočia. Bol to životný štýl, kde city sa starostlivo kontrolovali a pôžitky uvážlivo obmedzovali. Meštianstvo sa snažilo zachovať si starú idylu duševnej pohody alebo aspoň jej zdania, a to tak vzhľadom interiérov (solídny a elegantný nábytok bez výstrelkov, vychádzajúci z klasicistických vplyvov, uprednostňujúci účelnosť a estetický účinok konštrukcie, rozvoj bytového textilu, maľovaný porcelán, sklo a podobne, záľuba v ilúzii útulnosti, v kvetoch), ako aj kultúrnym obzorom. V prvej polovici 19. storočia bola už buržoázia natoľko majetná, aby si mohla kupovať výrobky, ktoré jej pre svoju náročnosť boli skôr finančne nedostupné (napr. čalúnený nábytok, porcelán atď. - vďaka zavádzaniu továrenskej výroby sa náklady na ich zhotovenie znížili). Pretože príjmy mešťanov nedosahovali takú výšku, aby si mohli dovoliť stavať mestské domy či paláce, zostal biedermeyer predovšetkým štýlom úžitkového umenia. Už vo svojej dobe bol biedermeyer napádaný a odsudzovaný ako idyla cintorína. Rozvíjal sa v dobe tzv. metternichovského absolutizmu, keď bola väčšina občianskych aktivít potlačená či kontrolovaná a biedermeyer znamenal tiež únik z verejného života k pokoju pri domácom krbe.

V maliarstve prevažujú mestské veduty, žánre, portrétne miniatúry, v sochárstve antikizujúca drobná plastika. Biedermeyer sa prejavil v umení (veľmi sa inšpiroval práve módnym romantizmom), najmä v maliarstve (zobrazované boli meštianske izby, dvorce a zátišia; obľúbený bol takisto portrét). Z umelcov sú s biedermeyerom spájaní napr. básnici Annette von Droste-Hülshoff či Eduard Mörike alebo hudobný skladateľ Franz Schubert. K biedermeierovým dramatikom sú zaradení Franz Grillparzer a Johann Nepomuk Nestroy. Českým príkladom biedermeieru môže byť napr. literárne dielo Magdalény Dobromily Rettigovej, predovšetkým jej kuchárky, alebo rýdzej poviedky titanickej zo súboru Kríž pri potoku, či portrétna tvorba Antonína Machka. V hudbe bol idolom tohto obdobia J. N. Hummel. Čoraz viac bol populárny valčík, hlavne vplyvom Lannera a Johanna Straussa st. Slovenským umelcom spadajúcim do tohto obdobia je napríklad Ján Levoslav Bella. Vonkajší chod života meštianstva vykazoval iba stopy romantických vplyvov.
Tento štýl síce získal názov podľa humornej figúrky z časopisu Fliegende Blätter, Scheffel písal svoje humorné básničky na meštianske figúrky, toho sa však časom zbavil a stal sa symbolom účelného zariadenia interiérov. Pomenovanie prvýkrát použil Joseph Victor von Scheffel v mníchovskom časopise Fliegende Blätter, keď spojil mená dvoch obľúbených figúrok viedenských mešťanov Biedermanna a Bummelmayera.

Romantickí skladatelia

Anglicko
Elgar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar
Rakúsko
Mahler http://sk.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
Achubert http://sk.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
Bruckner http://sk.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner
Wolf http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Wolf&action=edit&redlink=1
Taliansko
Bellini http://sk.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
Donizetti http://sk.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti
Rossini http://sk.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini
Verdi http://sk.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
Nemecko
Bruch http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Bruch
Brahms http://sk.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
Schuman http://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
Marschner
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Marschner&action=edit&redlink=1
Mendelssohn Bartholdy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn-Bartholdy
Spohr
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Spohr&action=edit&redlink=1
Weber http://sk.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
Vagner http://sk.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
Strauss http://sk.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
Francia
Bizet http://sk.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
Fauré http://sk.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Fauré
Franck http://sk.wikipedia.org/wiki/César_Franck
Berlioz http://sk.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
Gounod http://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
Chausson http://sk.wikipedia.org/wiki/Ernest_Chausson
Offembach http://sk.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
Saint-Saëns http://sk.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Saëns
Chabier
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Chabrier&action=edit&redlink=1
d´Indy
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_d%27Indy&action=edit&redlink=1
Rusko
Rimskij Korsakov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Andrejevič_Rimskij-Korsakov
Rachmaninov http://sk.wikipedia.org/wiki/Sergej_Vasilievič_Rachmaninov
Glazunov http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Konstantinovič_Glazunov
Musorgskij http://sk.wikipedia.org/wiki/Modest_Petrovič_Musorgskij
Skriabin http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Nikolajevič_Skriabin
Borodin http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Porfirievič_Borodin
Balakirev http://sk.wikipedia.org/wiki/Milij_Alexejevič_Balakirev
Čajkovskij http://sk.wikipedia.org/wiki/Piotr_Iľjič_Čajkovskij
Glinka http://sk.wikipedia.org/wiki/Michail_Ivanovič_Glinka
Slovensko
Bella http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Levoslav_Bella
Suchoň http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugen_Suchoň
Cikker http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Cikker
Česko
Dvořák
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_diel_Antonína_Dvořáka
Poľsko
Chopin http://sk.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
Maďarsko
Liszt http://sk.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
Škandinávia
Grieg http://sk.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
Sibelius http://sk.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
 

Odkazy a zdroje

http://www.1st-art-gallery.com/Giovanni-Battista-(baciccio)-Gaulli/A-Putto-In-A-Landscape.html
http://webumenia.sk/web/guest/detail/-/detail/id/SVK:GMB.C_2321/Eduard%20Gurk
Fliegende Blätter
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
http://www.nivnicky-skalicky.cz/reproduktionen_von_historischer_bekleidung.php
http://www.antiskola.eu/sk/referaty/13614-prazsky-zivotni-styl-2-pol-19-stoleti
http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/textbook/umfeld/rehm71.html
http://upyourstreet.blogspot.sk/2009/03/2008-2009-winter-collection.html
Andersen
http://www.mashpedia.com/Hans_Christian_Andersen_Award
Viktorian web
http://www.victorianweb.org/authors/carlyle/signs1.html
http://www.mashpedia.com/Hermann_Vogel_(German_illustrator)
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/satirische_zeitschriften.php 
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
Fliegende Blätter
http://fliegende-bretter.blogspot.sk/p/faq.html
http://www.mashpedia.com/The_French_Revolution:_A_History
http://referaty.aktuality.sk/starozitne-knihovne/referat-14535#
http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Franz_Schubert_c1827.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Dobromila_Rettigová
Legenda Artur http://www.mashpedia.com/Arthurian_legend
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Bücherwurm
http://www.mashpedia.com/Johann_Karl_August_Musäus
http://de.wikisource.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_arme_Poet
http://de.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikiquote.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
http://en.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Biedermann
http://commons.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Blaetter
http://web.artprice.com/store/Boris-Wilnitsky-Fine-Arts
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Nestroy
http://www.wortblume.de/dichterinnen/droste_i.htm
http://liveweb.archive.org/web/20121223153257
Carlyle http://www.mashpedia.com/Thomas_Carlyle
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetqu
Holy Grail http://www.mashpedia.com/Holy_Grail
http://www.mashpedia.com/Count_Franz_Pocci
http://www.mashpedia.com/Le_Morte_d'Arthur
http://www.inarchive.com/page/2010-05-06
http://www.mashpedia.com/Wilhelm_Busch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Mörike

http://en.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.mashpedia.com/Biedermeier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Droste
http://gutenberg.spiegel.de/autor
http://www.nach100jahren.de
http://www.mashpedia.com/Norse_paganism
Germanic
http://www.mashpedia.com/Germanic_king
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Victor_von_Scheffel
Rossetti http://www.mashpedia.com/Rossetti_and_His_Circle
Anton Ebert (1845 Bohemia - Germany? - 1896 Vienna, Austria)
King Artur http://www.mashpedia.com/List_of_books_about_King_Arthur
http://www.painterlog.com/2013/03/anton-ebert-german-1845-1896.html
Wilde http://www.mashpedia.com/Music_based_on_the_works_of_Oscar_Wilde
http://de.wikipedia.org/wiki/Universitätsbibliothek_der_Freien_Universität_Berlin
http://www.archive.org/stream/mabinogion00unkngoog#page/n242/mode/2up
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/annette-von-droste-huelshoff
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Woe%3D118527533&method=simpleSearch
Birmingham Museums http://www.mashpedia.com/Birmingham_Museum_and_Art_Gallery
http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/putovani-karlovarskem-po-stopach-j-w-goetha-2-dil
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/modelle/verbuende/deutsch/dichter/literaturmuseum/1hintergrundinfo.htm
Moje
webové stráky
 
Cezm?:
http://cezmin.wz.cz
Cezm? :
http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Ve?k?noc: http://velkanoc.czweb.org
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintor?:
http://cemetery.zaridi.to
 B?iky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Pr?oda:
http://eufrosyne.wz.cz
Ve?k?noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji ps?ovia:
http://mikinka.czweb.org

Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezm? ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horn?Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
M?ra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog J?ska noc a in?
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Sedmi??i:
http://rannisedmicka.wz.cz
Pr?a die?a?a:
http://dieta.czweb.org
Späť| Obnoviť | Dopredu

 

Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz