Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.
  Späť| Obnoviť | Dopredu

HUMMEL: Concerto for Piano and Violin, Op. 17 / Violin Concerto - part 2

http://www.youtube.com/watch?v=zbzoTpSDifs

Johann Nepomuk Antonius von Padua Hummel

 

Johann Nepomuk Antonius von Padua Hummel (* 14. november 1778, Bratislava – † 17. október 1837, Weimar) bol rakúsky hudobný skladateľ, klavirista, kapelník, pedagóg.
Hummel bol idol nemeckého biedermeieru, obdobia, v ktorom sa meštianstvo v úsilí spamätať sa z heroických hrôz napoleonských vojen vyhýbalo i v umení všetkému vzrušujúcemu, všetkému, čo viedlo do tajomných hlbín, a uspokojovalo sa s elegantnou uhladenosťou, pôvabnou duchaplnosťou a príjemnou zábavou.

Stručný životopis
Jeho otec Josef Hummel bol divadelným kapelníkom v Bratislave a vo Viedni. Hummel bol žiakom F. P. Riglera v Bratislave, a v rokoch 1785-1787 svojho spolubývajúceho vo Viedni W. A. Mozarta, ktorý ho učil bezplatne.
Pôsobil určitý čas ako nástupca J. Haydna v Eisenstadte, potom v Stuttgarte a vo Weimare. Hummel sa preslávil brilantnou hrou a improvizáciou. Okrem početných skladieb pre klavír (sonáty, variácie, rondá, fantázie a klavírne koncerty), písal aj komorné skladby, opery, kantáty a omše. Jeho približne 130 skladieb sa vyznačuje skôr virtuóznou bravúrou a hravosťou ako citovou hĺbkou.
Jeho škola klavírnej hry (1828) ako jedna z prvých metodicky uplatňuje racionálny prstoklad. K jeho žiakom patril Carl Czerny, A. Henselt, Ferdinand Hiller, S. Thalber a i.


Náhrobok Hummela vo Weimare.

Spoločnosť vo Weimare: Hummel-Gesellschaft-Weimar e.V.

Skladby Hummela: s notami a videami

 V Bratislave je odkaz Johanna Nepomuka Hummela významným kultúrno-spoločenským fenoménom pretaveným do Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela, ktorá pomáha pri štarte koncertnej kariéry talentovaným mladým klaviristov, a do každoročných Komorných dní J. N. Hummela – medzinárodného hudobného festivalu.

Pomník s bronzovou bustou J.N.Hummela v Bratislave sťahovali
až 4 krát - ako mačka mačence

Rodné mesto uchovávalo pamiatku svojho slávneho rodáka. Pri príležitosti 50. výročia Hummelovej smrti, 16. októbra 1887, bol na jeho počesť v Bratislave odhalený pamätník od sochára Viktora Tilgnera.

V Prešporku na terajšom Hviezdoslavovom námestí pred budovou SND mu 16. X. 1887 odhalili pomník s bronzovou bustou v nadživotnom prevedení na podstavci z kararského mramoru. Podstavec dopĺňajú dvaja anjelikovia putti. Autorom pomníka bol sochár Viktor Tilgner. Pomník dala postaviť slobodomurárska lóža Mlčanlivosť, ktorá zaviazala svojho člena, prešporského archivára, Jána Nepomuka Batku získaním finančných prostriedkov. Ten to úspešne vyriešil organizovaním benefičných koncertov a výtvarných výstav.

1 Pomník neskôr premiestnili pred kláštor Kanonistiek Notre Dame, aby urobili miesto pre pripravovaný pomník Petöfiho.

2 Odtiaľ ho presťahovali pred Neszterov palác, aby urobili priestor pre pripravovaný pamätník Červenej armády (sochu Víťazstva)

3 a neskôr do záhrady Grassalkovichovičovho paláca, kde však bol poškodený (demontovali ho roku 1998)

4 a po rekonštrukcii ho v máji 2005 znovu odhalili pred Neszterovým palácom (teraz veľvyslanectvo Nemecka).

V Bratislave na rohu budovy na Klobučníckej 2 je dvojdielna pamätná tabuľa od akademického sochára Jozefa Pospíšila. Bola odhalená roku 1937 na počesť J. N. Hummela na mieste, kde niekedy bývala rodina Hummelovcov. Spodný nápisový diel je dnes už nepôvodný. V oroginále to bola zvisle orientovaná obdĺžniková tabuľa s nápisom: "V tomto dome sa narodil slávny hudobný skladateľ JÁN NEPOMUK HUMMEL *14. XI. 1778 v Bratislave +17. X. 1837 vo Výmare."

Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) je veľkou postavou neskorého hudobného klasicizmu. Počas života ho považovali za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Prvé hudobné vzdelanie dostal od otca, ktorý bol divadelným kapelníkom v Bratislave. Aby sa talent Johanna Nepomuka Hummela mohol rozvíjať, presťahovala sa rodina do Viedne. Tam otec Hummel získal nielen miesto kapelníka v známom divadle, ale aj skvelého učiteľa pre svojho syna. Bol ním vtedajší miláčik Viedne – Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý sa s veľkým nadšením ujal malého chlapca a veľkoryso mu zdarma poskytol ubytovanie vo svojom dome a zadarmo ho aj učil. Mladý Hummel bol považovaný za najtalentovanejšieho Mozartovho žiaka. Ešte ako dieťa vystupoval na veľkom turné po Európe. Klavírne koncerty, na ktorých sa predstavil, boli všade významnou spoločenskou udalosťou (v Nemecku, Dánsku i Anglicku). Neskôr sa učil u Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Po skončení štúdií sa stal koncertným majstrom dvornej kapely kniežaťa Mikuláša Esterházyho najprv v Eisenstadte, potom v Stuttgarte, neskôr pôsobil ako slobodný umelec vo Viedni a napokon odišiel do Weimaru, kde v roku 1819 prijal funkciu kapelníka Veľkokniežacieho orchestra. U Esterházyho zostal až do smrti v roku 1837. Vo Weimare patril spolu s J. W. Goethem k najváženejším osobnostiam mesta a tu je aj pochovaný. Hummel sa venoval i pedagogickej činnosti. V roku 1828 vydal školu klavírnej hry, ktorá ako jedna z prvých metodicky uplatňovala racionálny prstoklad a čerpala z dávnejšej práce bratislavského pedagóga Františka Pavla Riglera.

V Bratislave je stála expozícia o živote a diele tohto skladateľa v malom múzeu, ktoré sa nachádza od roku 1937 v dome na Klobučníckej ulici 2. V malebnej renesančne upravenej stavbe, ukrytej vo dvore obytného domu, sú vystavené hudobné nástroje z jeho pozostalosti, posmrtná maska a ukážky notových záznamov jeho diel. Okrem múzea pripomína skladateľa aj mramorová tabuľa s bronzovým reliéfom od akademického sochára Jozefa Pospíšila z roku 1935 nainštalovaná na rohu ulíc Klobučníckej a Uršulínskej.

Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie), vynikol predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája prvky neskorého klasicizmu (za jeho najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumanna. Viac TU!.

HUMMEL Piano Sonata No 5 in F Sharp Minor Op 81 movement 1

http://www.youtube.com/watch?v=xroHF1IY6tU&feature=player_embedded#!

Umelci v čase biedermayerovského štýlu

 Biedermayer u mňa doma
Biedermayer - umenie
Annette von Droste-Hülshoff
Antonín Machek
Antonín Dvořák

Eduard Friedrich Mörike

Eduard Gurk
Friegende Blatter
Franz Schubert
Franz Grillparzer
Johann Nepomuk Nestroy
Johann Nepomuk
Antonius von Padua Hummel
Johann Strauss mladší Kráľ valčíkov
Johann Strauss starší
Josef Lanner
Joseph Victor von Scheffel
Rettigová Magdaléna Dobromila
Spitzweg Carl

Odkazy a zdroje

http://www.1st-art-gallery.com/Giovanni-Battista-(baciccio)-Gaulli/A-Putto-In-A-Landscape.html
http://webumenia.sk/web/guest/detail/-/detail/id/SVK:GMB.C_2321/Eduard%20Gurk
Fliegende Blätter
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
http://www.nivnicky-skalicky.cz/reproduktionen_von_historischer_bekleidung.php
http://www.antiskola.eu/sk/referaty/13614-prazsky-zivotni-styl-2-pol-19-stoleti
http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/textbook/umfeld/rehm71.html
http://upyourstreet.blogspot.sk/2009/03/2008-2009-winter-collection.html
Andersen
http://www.mashpedia.com/Hans_Christian_Andersen_Award
Viktorian web
http://www.victorianweb.org/authors/carlyle/signs1.html
http://www.mashpedia.com/Hermann_Vogel_(German_illustrator)
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/satirische_zeitschriften.php 
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
Fliegende Blätter
http://fliegende-bretter.blogspot.sk/p/faq.html
http://www.mashpedia.com/The_French_Revolution:_A_History
http://referaty.aktuality.sk/starozitne-knihovne/referat-14535#
http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Franz_Schubert_c1827.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Dobromila_Rettigová
Legenda Artur http://www.mashpedia.com/Arthurian_legend
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Bücherwurm
http://www.mashpedia.com/Johann_Karl_August_Musäus
http://de.wikisource.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_arme_Poet
http://de.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikiquote.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
http://en.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Biedermann
http://commons.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Blaetter
http://web.artprice.com/store/Boris-Wilnitsky-Fine-Arts
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Nestroy
http://www.wortblume.de/dichterinnen/droste_i.htm
http://liveweb.archive.org/web/20121223153257
Carlyle http://www.mashpedia.com/Thomas_Carlyle
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetqu
Holy Grail http://www.mashpedia.com/Holy_Grail
http://www.mashpedia.com/Count_Franz_Pocci
http://www.mashpedia.com/Le_Morte_d'Arthur
http://www.inarchive.com/page/2010-05-06
http://www.mashpedia.com/Wilhelm_Busch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Mörike

http://en.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.mashpedia.com/Biedermeier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Droste
http://gutenberg.spiegel.de/autor
http://www.nach100jahren.de
http://www.mashpedia.com/Norse_paganism
Germanic
http://www.mashpedia.com/Germanic_king
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Victor_von_Scheffel
Rossetti http://www.mashpedia.com/Rossetti_and_His_Circle
Anton Ebert (1845 Bohemia - Germany? - 1896 Vienna, Austria)
King Artur http://www.mashpedia.com/List_of_books_about_King_Arthur
http://www.painterlog.com/2013/03/anton-ebert-german-1845-1896.html
Wilde http://www.mashpedia.com/Music_based_on_the_works_of_Oscar_Wilde
http://de.wikipedia.org/wiki/Universitätsbibliothek_der_Freien_Universität_Berlin
http://www.archive.org/stream/mabinogion00unkngoog#page/n242/mode/2up
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/annette-von-droste-huelshoff
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Woe%3D118527533&method=simpleSearch
Birmingham Museums http://www.mashpedia.com/Birmingham_Museum_and_Art_Gallery
http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/putovani-karlovarskem-po-stopach-j-w-goetha-2-dil
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/modelle/verbuende/deutsch/dichter/literaturmuseum/1hintergrundinfo.htm

Moje
webové stráky
 
Cezm?:
http://cezmin.wz.cz
Cezm? :
http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Ve?k?noc: http://velkanoc.czweb.org
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintor?:
http://cemetery.zaridi.to
 B?iky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Pr?oda:
http://eufrosyne.wz.cz
Ve?k?noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji ps?ovia:
http://mikinka.czweb.org

Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezm? ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horn?Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
M?ra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog J?ska noc a in?
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Sedmi??i:
http://rannisedmicka.wz.cz
Pr?a die?a?a:
http://dieta.czweb.org
Späť| Obnoviť | Dopredu

Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz