Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.
  Späť| Obnoviť | Dopredu

Viktoriánska éra - Kódex

Viktoriáni boli ľudia veľmi vysokých morálnych názorov. Toto možno jasne pochopiť pochopením elitnej a strednej triedy tej doby.
Horná elitná trieda
Boli to ľudia, ktorí pokračujú v rodinnom dedičstve. Títo ľudia verili vo veci, ako je individualizmus. Oni verili, že sú ľudia, ktorí sa narodili na to, aby vládli. Považovali sa za otca celej spoločnosti. Mali tradície a status quo. Oni prišli do šľachtického rodu  a fungovalo to. Proste si užili luxusného života.
Stredná trieda
To bola robotnícka trieda a ľudia verili, že oni sú menej sofistikovaní a narodili sa preto, aby slúžili vládnucej triede.
Vo viktoriánskej dobe, boli všetky druhy verbálnej i písomnej komunikácie akejkoľvek formy bez emócií alebo akýchkoľvek sexuálnych pocitov, vykonané veľmi uhľadeným spôsobom. Niektoré z týchto listov boli tiež uložené v múzeách. Tieto rodiny boli veľmi prísne patriarchálne. Manžel alebo mužský člen má najvyššiu autoritu a moc.
Kódex správania zahŕňa:
1.. Evangelizáciu
Tá zdôrazňovala morálne správanie človeka. To bolo vytvorené John Wesleym v 18. storočí. John veril, že človek musel zasvätiť seba z dôvodov, ktoré boli dobré pre spoločnosť. Veril, v zmeny sociálnych reforiem.
2.. Prospechárstvo
Táto teória bola vyvinutá Jeremym Benthamom. Táto teória úplne zanedbávala všetky druhy ľudských i kultúrnych hodnôt. Táto teória mala dôveryhodné dôvody, ktoré vám pomôžu v prekonávaní všetkých druhov problémov.
3.. Empirizmus
Táto teória bola ako útok na utilitaristickú teóriu. Táto filozofia bola vytvorená Charlesom Dickensom a Johnom Miltonom. Jednalo sa o veľmi dôležité postavy v pohybe. Veľmi dôležité boli dané veci, ako je vzdelávanie a umenie, pretože veril, že prirodzené talenty by mali byť dobre vyvinuté. Miltonov ďalší krok vpred povýšil sériu reforiem, ktoré boli zamerané na zlepšenie kvality života chudobných ľudí, ktorí patrili k nižším triedam.
Väčšina z týchto teórií boli založené na spoločných princípoch.
Zásady boli
1. Povinnosť
2. Tvrdá práca
3. Dať rešpekt ľuďom
4. Nie pokrytectvu
5. Dobročinnosť
6. Filantropia
Viktoriánskej doby kódex správania bol charakterizovaný reformou pokroku a stability. Boli tam však aj niektoré vážnejšie problémy, ako je chudoba a sociálna nespravodlivosť tej doby, ktorá zachvátila spoločnosť.

Nox arcana- Ebonshire

http://www.youtube.com/watch?v=SASI1eW3PSM
 

Slušnosť a Maniére

Vo Viktoriánskej dobe sa veľmi dbá na slušnosť a manierizmus.
V nasledujúcich riadkoch sú body, ktoré sa úplne presne dodržiavali a ktoré sa stali súčasťou kultúry.
Tieto body sú pomerne komplikovanou formou viktoriánskej doby slušnosti a správania:
1.. Viktoriánske dievčatá sú školené priamo vo svojich raných rokoch o živote, ako majú žiť po svadbe. Jedná sa o starostlivosť o rodinu a dom. Skromnosť je cnosť, ktorá sa učí od samého začiatku, teda už od útleho detstva.
2.. Je tiež druh kultúry, keď všetky druhy pozvánok je nutné potrebné zaslať aspoň 7 - 10 dní pred skutočným dátumom konania akcie. A akonáhle človek dostane pozvanie, potom sa predpokladá, že bude odpoveď v priebehu týždňa, čiže potvrdí prijatie pozvania.
3.. Knihy sú niečo, čo oni verili, že by sa nemali ani požičať, ani byť zapožičané. V prípade, že ste si požičali, potom návrat by mal ukázať, že ste povinní vrátiť ju osobe, a ku tomu obvykle pridať svoje ďakujem ako slušnú poznámku vďaky za požičanú knihu.
4. Kedykoľvek vidíte človeka, ktorý je buď starší, alebo je pre vás hodnostár, potom ste mali povinnosť zasalutovať aspoň nohami a dávať patričnú úctu.
5. Konverzácia predpokladá, že štát by mal postupovať takým spôsobom, že každý dostane priestor na  hovorenie a počúvanie. Nemalo by sa stať, že len jedna osoba hovorí a druhá len počúva.
6. Konverzácia by nikdy nemala byť monopolom. A tiež sa nedovoľuje nikdy prerušiť osobu, ktorá hovorí.
7. Páni sú tí, ktorých by nemalo okolie príliš cítiť. Oni majú uplatňovať minimum parfumu.
8.. Kedykoľvek dáma prechádza cez cestu, potom sa predpokladá, že bude držať šaty takým spôsobom, že budú trochu nad členkom. Bude používať pravú ruku na držanie svojich šiat.
9.. Kedykoľvek sa dáma zoznámil s mužom, nikdy by si s ním nemala potriasť rukou. Namiesto toho by sa mala ukloniť a hovoriť v miernom tóne.
10.. Gentleman môže veľmi jemne pobozkať na čelo či ruku Lady. Nemal by ju pobozkal na tvár.
11.. V prípade, že hovorí s ľuďmi, ktorí si nevedú moc dobre, potom sa očakáva, že už nebude viesť s nimi rozhovor.

Úloha žien vo viktoriánskej dobe

Viktoriánska éra, kedy kráľovná Viktória vládla bolo medzi 1837 až 1901. Hoci toto obdobie je poznamenané Reformami Act, 1832, napriek tomu sa toto obdobie tiež vyznačuje extrémnou rozmanitosťou s priemyselnými reformami, kultúrnym pokrokom, vedeckým pokrokom na strane jednej a veľkej chudoby aj vojen na strane druhej.

Viktoriánska éra identifikovala štyri triedy ako neoddeliteľnú súčasť ich sociálnej štruktúry, ktoré boli šľachta a úradníctvo, stredná trieda, Horná a Dolná robotnícka vrstva robotníckej triedy. Od ľudí v jednotlivých kategóriách sa očakáva, že zostanú vo svojej triede a sebemenšia zmena z jednej triedy do druhej bola považovaná za vážny priestupok. Vo všetkých týchto kategórií, rola žien zostala nezmenená. Mali žiť veľmi obmedzujúci život, ktorý bol sústredený len okolo svojho manžela a následne ich deti.
Ženy, ktoré patrili do triedy šľachty žili a užívali si životný luxus. Tieto ženy strávili väčšinu svojho času navštevovaním čajových posedení, hier s loptičkami a zostávajúci čas strávi pletením a jazdou na koni. Ženy mali niekoľko prítomných slúžok, ktoré sa o ne mali postarať. Mali byť vysoko vzdelané. Ich hlavnou úlohou bolo efektívne školiť úradníkov o tom, čo je potrebné urobiť, a naučiť mladšie dievčatá rovnakej triedy (šľachta), aby sa stali ženami.

Po šľachtickej triede, je na rade stredná trieda. Títo ľudia neboli tak bohatí ako šľachtici, hoci mnoho ľudí v tejto triede sa snažilo miešať s ušľachtilou triedou ľudí. Od žien patriacich do tejto triedy sa očakávalo, že budú vzdelané a tým pádom budú pomáhať v rodinnom podniku a pokúsiť sa vydať do vyššej triedy medzi šľachtu. Na konci viktoriánskej éry bolo niekoľko žien z tejto skupiny samostatne zárobkovo činných tým, že sa stali zdravotnými sestrami, spisovateľkami atď.

Horná robotnícka trieda mala celý rad pracovných miest a zarábala pomerne slušné peniaze na živobytie tým, že sa stala vychovávateľka, dom gazdiná alebo učiteľka. Na druhej strane je nižšia pracovná vrstva robotníckej triedy, kde ženy sú súčasťou profesie ako podnikateľka, vedúca ženského obchodu, pričom ženy predávajú svoje tovary a služby pre ľudí v ich dedine alebo pracuje ako gazdiná vo vyššej strednej triede.

Nakoniec sme sa dostali do triedy žien, ktoré prišli z extrémnej chudoby a vzali každú podradnú prácu ako je prostitúcia, robotníčka alebo akúkoľvek činnosť, ktorá zahŕňa aj ťažkú fyzickú námahu. Tieto ženy väčšinou zostávali slobodné po celý svoj život, slobodných žien bolo v porovnaní s počtom slobodných mužov v tejto dobe oveľa viac.

Ženy boli považované za znamenie čistoty, okrem času menštruačného cyklu. Ich telá boli považované za chrám v dôsledku čoho nemohli byť zapojené v akejkoľvek intenzívnej činnosti, alebo dokonca do príjemného sexu. Jedinou povinnosťou viktoriánskej ženy bolo, aby bol jej manžel šťastný a vychovávať svoje deti, pre ktoré sú pripravené priamo z ich detstva. Práva, ktoré majú ženy boli podobné tým, ktorým sa tešili malé deti, kedy nesmeli voliť, žalovať, či dokonca mať vlastný majetok.
Bolo to vo svetle všetkých vyššie uvedených obmedzení, takže miesto viktoriánskej ženy bol čas, ktorý otvoril cestu k hnutiu ženského hlasu, ktorý sa konal na konci viktoriánskej éry. To znamená, že žena patriaca do tejto doby nemala inú možnosť, než prijať všetko to, čo bolo rozhodnuté o nej spoločnosťou ako celkom formou nariadení, príkazov a zákazov.

 

Odkazy
http://mudraakoradio.euweb.cz/Cisarske.htm
http://cezmin.wz.cz/Slobodomurari.htm
http://www.victorian-era.org
 

 

Moje
webové stráky
 
 Cezm?: http://cezmin.wz.cz
Cezm? : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Ve?k?noc: http://velkanoc.ic.cz
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 ?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka: http://seniorka.szm.com
 Cintor?: http://cemetery.zaridi.to
 B?iky:
http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Pr?oda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Ve?k?noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
 Moji ps?ovia:
http://mikinka.czweb.org

  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezm? ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horn?Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 M?ra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog J?ska noc a in?
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz

 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz

 Sedmi??i:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Pr?a die?a?a: http://dieta.czweb.org

   Späť| Obnoviť | Dopredu

Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz