Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.
  Späť| Obnoviť | Dopredu

Nox Arcana - Labyrinth of Dreams

http://www.youtube.com/watch?v=wfUGtfpYzCM

Štýl kredencov a knihovní od roku 1730

Voľne stojace domáce knižnice neboli veľmi rozšírené pred 18. storočím. Tie, ktoré boli vyrobené pre Samuela Pepysa v roku 1660 sú najstaršie známe. Približne po roku 1720, keď ľudia vlastnili viacej kníh, skutočné knihovne sa dali nájsť v knižniciach všetkých veľkých domov, koncom storočia boli umiestňované aj v iných miestnostiach a aj v malých domoch. Nie všetky boli určené výlučne len pre knihy, viaceré sa namiesto toho používali na porcelán alebo na obe. Knihovne 18. storočia boli prevažne architektonického charakteru a niekedy monumentálnej veľkosti. Po roku 1740 boli väčšinou v kredencovej forme: veľká stredná sekcia prečnievala dopredu za dvoma lemujúcimi krídlami. Priamo orientované knihovne sú dnes rozlišované od kredencov termínom knihové knižnice.

Štýly
Existuje šesť základných kategórií ale v podstate majú tú istú základnú formu.
Horná sekcia na knihy zvyčajne glazovaná s vyrezávanou a tvarovanou lištou, niekedy zvýšenú o štít, pod tým je hlbšia a kratšia spodná časť na šálky a niekedy obsahujúca aj zásuvky na skladovanie máp, rukopisov a iných papierov. Občas sa tu nachádza aj sekretárova zásuvka. Lišty boli často polámané, ich stred (s alebo bez zvýšeného podstavca) držali bustu, vrezávaného orla, urnu alebo iné umelecké dielo. Medzi šesť hlavných štýlov patrí: kentská, chippendaleská,
neoklasick
á, sheratonská, skoro-viktoriánska a viktoriánska doba.

Kentský štýl 1710-1740
Výrobky z tejto doby sú dnes vzácne. Hrubé klasické architektonické rysy: rozlomené frontóny, hlboké rímsy, štvorhranné piliere ozdobené príveskami znázorňujúcimi ovocie a kvety. Stredné dvierka sú občas oblúkového tvaru. Vrchná časť je s veľkými obdĺžnikovými panelmi zo skla osadenými do širokého formovaného rámu alebo so zaslepenými panelmi obloženými zrkadlom. Spodnú časť tvoria panelové dvierka, ktoré sú niekedy tvarované a vystavané a sú podopierané podstavcom.

Chippendaleský štýl 1740-1765
Je tu ešte stále badať klasické rysy ale štýl je už viacej zdržanlivý. Prevysy sú užšie a jednoduché elegantné kusy mali stredový trojuholníkový štít s prevŕtavanou rezbárskou ozdobou, krídla boli zvýraznené jemnými vyrezávanými obrazcami. Trojuholníkový štít mohol byť aj v tvare labutieho krku. Dostupnosť mahagónu umožnila lepšie a tenšie ploché lišty, často vyrezávané v rokokových a gotických vzoroch (v rokoku občas pozlacovaných) alebo krúžkoch. Dnes sa velký poče panelov v rôznych štýloch (3 alebo 15) považuje za znamenie kvality a hodnoty. Základ je stále obložený dekoračným vyrezávaným okrajom alebo použitým slepým modelovaným pražcom. Podstavec je často nahradený podpernými nohami.

Neoklasický štýl 1770-1790
Základné črty tohto štýlu možno opísať ako jednoduchý celok, jednoduché frontóny časo s urnami v strede a v rohoch. Rímsy sú vyrezávané s opakovanou klasickou výzdobou perlovanou v geometrických vzoroch. Spodné dvere sú s jednoduchým modelovaním použité v štorcových oválnych alebo kruhových tvaroch často s kruhovým ornamentom v rohoch. Celá knižnicaje položená na soklovom podstavci.

Sheratonský štýl 1790-1810
Knižnice v tomto štýle boli ešte užšie ako predtým
a ich spodná časť bola vyššia. Ich štít bol v tvare zvitku alebo polmesiaca. Horné dvierka boli niekedy robené s mosadznou drôtenou mriežkou a plisované skôr hodvábom ako astragalom. Obruba môže byť maľovaná alebo pozlátená. Spodné dvierka sa ozdobovali s dekoratívnym náterom alebo dyhou. Taktiež bol bežné aj veľké centrálne ovály. Ako podstavec sa používali elegantné zošikmené nohy a po roku 1800 občas aj obrátené nohy.

Skoro-viktoriánsky štýl okolo roku 1810
Zo začiatku boli veľké knihovne menej rozšírené ako malé. Zvykli sa používať egyptské alebo grécke ozdobné ornamenty v rohoch. Ak mali knižnice nejaký štít tak bol zvyčajne v tvare polmesiaca. Drážkovanie sa prerušovalo kruhovým ornamentom v tvare taniera, čo bola obľúbená dekorácia na rímsach. Neskôr bol štýl ešte jednoduchší. Priamo formovaná rímsa, vyškrabávané alebo vyrezávané ornamenty z každodenného života.

Viktoriánsky štýl 1840-1900
V tomto období boli knižnice veľmi jednoduché v najlepšej kvalite a na dekoračné účely sa používali len dyhy. Veľký počet knihovničiek bol takmer bez štýlu. Oblúkové dvierka boli vyplnené jednoduchým sklom s odozvou v plastickom tvarovaní na spodných dvierkach. Niekedy sa na spodnej strane používali rokokovo-nauralistické motívy na dekoráciu. Taktiež sa pri niektorých knižniciach použilo zasklenie spodných častí. Rímsy boli hlboko tvarované a niekedy aj so zaoblenými rohmi. Nezriedka sa používala aj dolná spojovacia podpera.

Známe boli ešte dva smery. Prvý reformistický gotický štýl, ktorého charakteristické črty boli skosené hrany a diagonálne vystúpené obloženie spodných dvierok a druhý renesančný štýl husto vyrezávaný po celom povrchu.

Štýly z 18. storočia boli znova oživené na konci 19. storočia. Sheratonský štýl bol obzvlášť obľúbený počas doby kráľa Eduarda, ale bol aj často biedne napodobňovaný. Rozdiely vo vzhľade napodobenín boli nasledovné: značná redukcia vo veľkosti, jasne kontrastujúca krížová páska a výplne z perlete a vejárov kombinované so zuborezom často formujúcim rímsu. Povrch bol často zo žltkastého mahagónu, ktorý mal výzor chabo sa lesknúceho sirupu.

Hodnoty
Kvalitné knižnice z 18. storočia v pôvodnom stave sú cenné kusy. Štíty, zásuvky staršie ako z roku 1750 a hlavne skrinky zvýšia hodnotu nábytku. Podobné verzie knižníc sú zvyčajne lacnejšie ako malé kusy sheratonkého slohu s dekoratívnou dyhou.
Malá knižnice od roku 1800

Rastúca popularita čítania príchodom 19. storočia, hlavne medzi ženami vytvorila dopyt po malých ľahko dostupných knihovniciach s výškou stola, kde by sa knihy malej hodnoty mohli skladovať v neformálne používaných miestnostiach. Malé knižnice boli zvlášť populárne počas vlády regenta, keď boli robené v pároch aby stáli na každom konci miestnosti alebo ako prenosné stojany na knihy. Boli rôzne zdobené hlavne vo vrchnej užšej časti, zväčša boli otvorené bez dvierok a stály na zúžených drevených nohách.

Komoda
Bola to skriňa vybavená dvoma otvorenými policami na vrchu a obvykle aj radom zásuviek. Tiež často používaná vo viktoriánskej dobe ako forma príručného stolíka. Komoda cca z roku 1820 stolíka v jedálni. Panely na dvierkach boli módne vyplnené mosadznou mriežkou osadenou pred riaseným hodvábom. Táto skriňa mala mohutné štvorhranné stĺpy na každej strane, boli módne tvarované v egyptskom štýle. Ako podstavec sa používali nízke otočené nohy v tvare levích láb.
Zvýšený základ sa vo väčšom počte začal používať po roku 1810, rovnako tak aj mramorované špičky. Vrchné poličky boli zozadu podopierané obrátenými stĺpmi niekedy z mosadze. Zadná doska bola častejšie zo zrkadla ako z dreva. Viktoriánska verzia podobnej komody bola jednoduchšia s drevenými dvierkami a vrchnou časťou podporovanou opačne otočenými matricami. Mohli tiež byť v novej forme bez vrchnej časti a s ďalšími otvorenými alebo uzavretými policami pridanými po stranách. Niekedy mali všetky často i otvorené police.

Odkazy a zdroje

http://www.1st-art-gallery.com/Giovanni-Battista-(baciccio)-Gaulli/A-Putto-In-A-Landscape.html
http://webumenia.sk/web/guest/detail/-/detail/id/SVK:GMB.C_2321/Eduard%20Gurk
Fliegende Blätter
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
http://www.nivnicky-skalicky.cz/reproduktionen_von_historischer_bekleidung.php
http://www.antiskola.eu/sk/referaty/13614-prazsky-zivotni-styl-2-pol-19-stoleti
http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/textbook/umfeld/rehm71.html
http://upyourstreet.blogspot.sk/2009/03/2008-2009-winter-collection.html
Andersen
http://www.mashpedia.com/Hans_Christian_Andersen_Award
Viktorian web
http://www.victorianweb.org/authors/carlyle/signs1.html
http://www.mashpedia.com/Hermann_Vogel_(German_illustrator)
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/satirische_zeitschriften.php 
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/SZ/fliegende_blaetter.php
Fliegende Blätter
http://fliegende-bretter.blogspot.sk/p/faq.html
http://www.mashpedia.com/The_French_Revolution:_A_History
http://referaty.aktuality.sk/starozitne-knihovne/referat-14535#
http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Franz_Schubert_c1827.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Dobromila_Rettigová
Legenda Artur http://www.mashpedia.com/Arthurian_legend
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Bücherwurm
http://www.mashpedia.com/Johann_Karl_August_Musäus
http://de.wikisource.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Der_arme_Poet
http://de.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikiquote.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
http://en.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-Hülshoff
Spitzweg Carl http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Biedermann
http://commons.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Blaetter
http://web.artprice.com/store/Boris-Wilnitsky-Fine-Arts
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Nestroy
http://www.wortblume.de/dichterinnen/droste_i.htm
http://liveweb.archive.org/web/20121223153257
Carlyle http://www.mashpedia.com/Thomas_Carlyle
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetqu
Holy Grail http://www.mashpedia.com/Holy_Grail
http://www.mashpedia.com/Count_Franz_Pocci
http://www.mashpedia.com/Le_Morte_d'Arthur
http://www.inarchive.com/page/2010-05-06
http://www.mashpedia.com/Wilhelm_Busch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Mörike

http://en.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.mashpedia.com/Biedermeier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Droste
http://gutenberg.spiegel.de/autor
http://www.nach100jahren.de
http://www.mashpedia.com/Norse_paganism
Germanic
http://www.mashpedia.com/Germanic_king
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Victor_von_Scheffel
Rossetti http://www.mashpedia.com/Rossetti_and_His_Circle
Anton Ebert (1845 Bohemia - Germany? - 1896 Vienna, Austria)
King Artur http://www.mashpedia.com/List_of_books_about_King_Arthur
http://www.painterlog.com/2013/03/anton-ebert-german-1845-1896.html
Wilde http://www.mashpedia.com/Music_based_on_the_works_of_Oscar_Wilde
http://de.wikipedia.org/wiki/Universitätsbibliothek_der_Freien_Universität_Berlin
http://www.archive.org/stream/mabinogion00unkngoog#page/n242/mode/2up
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/annette-von-droste-huelshoff
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Woe%3D118527533&method=simpleSearch
Birmingham Museums
http://www.mashpedia.com/Birmingham_Museum_and_Art_Gallery
http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/putovani-karlovarskem-po-stopach-j-w-goetha-2-dil
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/modelle/verbuende/deutsch/dichter/literaturmuseum/1hintergrundinfo.htm

Moje
webové stráky
 
Cezm?:
http://cezmin.wz.cz
Cezm? :
http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Ve?k?noc: http://velkanoc.ic.cz
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintor?:
http://cemetery.zaridi.to
 B?iky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Pr?oda:
http://eufrosyne.wz.cz
Ve?k?noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji ps?ovia:
http://mikinka.czweb.org

Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezm? ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horn?Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
M?ra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog J?ska noc a in?
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz

Sedmi??i:
http://rannisedmicka.ic.cz
Pr?a die?a?a:
http://dieta.czweb.org
Späť| Obnoviť | Dopredu

Počítadlo pre Vaše stránky

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz